Augusti 2016 började Peter Michael Ketcham, tidigare vetenskaplig expert på National Institute of Standards and Technology (NIST), granska vad som hände med de tre husen i World Trade Center. Från att tidigare inte varit inblandad i utredningen av WTC och troende på den officiella konspirationsteorin blev han chockad över det han fann. I en intervju med Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) berättar han hur han ser på saken idag, att husen raserades med hjälp av kontrollerad demolering.