En praktiserande läkare vid namn John Piesse i Australien varnar för vaccinrisker. Piesse säger att vacciner oundvikligen är osäkra och att vissa barn är särskilt utsatta. Han vet vad han pratar om. Industrin känner till riskerna och har betalt ut miljardbelopp i dollar till vaccinskadade, bara i USA.

John Piesse hjälpte föräldrar med barn som han bedömde fanns i riskzonen för vaccinskada. För dessa barn undertecknade han undantagsblanketter. Myndigheter i Australien valde därför att utreda om dr John Piesse bör få ha kvar sin läkarlegitimation. Han riskerar även åtal. Den australiensiska tidningen The Age skriver den 31 augusti att John Piesse självmant valt att upphöra praktisera som läkare till dess att utredningen är klar.

Läs mer på newsvoice.se