Det tredje åtagandet i Our Common Agenda handlar om en ny fredsagenda – Promote peace and prevent conflicts. Det innebär att minska strategiska risker som kärnvapen, cyberkrigföring och autonoma vapen. Med något som låter som avancerad digital spådomskonst ska även det internationella förutsägandet stärkas. Dessutom ska det säkerställas en fredlig, säker och hållbar användning av yttre rymden. Detta avser också att övervaka jordsystemet från rymden för att kontrollera koldioxidutsläppen och de globala målens efterlevnad.

Även om det hela känns som upplagt för framtida hotbilder från andra solsystem handlar det i nuläget mest om att hantera mer närliggande problem och genomförandet av Agenda 2030 med hjälp av den fjärde industriella revolutionens teknologier. Speciellt avser detta rymdteknologier.

Rymdtillgångar har förändrat vårt sätt att leva och yttre rymden-system är avgörande för att förstå och lösa globala problem, såsom genomförandet av målen för hållbar utveckling och klimatåtgärder.

FNs generalsekreterare Antonio Guterres förordar också ett globalt regelverk för att koordinera rymdutforskning och för att förhindra en beväpning av rymden. Därför föreslås en dialog om den yttre rymden i samband med det planerade Summit for the Future 2023.[1]

United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), som sedan 1992 opererar från Wien i syfte att främja en hållbar utveckling, har yttre rymden i sitt kikarsikte. Detta innefattar bland annat hålla koll på rymdskrot och hot från jordnära objekt som asteroider eller solstormar.[2] Ett av de mer udda målen handlar även om att göra rymden tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar – The Parastronaut Project – vilket tar värnandet om svaga samhällsgrupper till helt nya höjder.[3]

Den centrala delen i hållbarhetsagendan handlar dock om att kunna förutsäga hot och risker genom satellitövervakning och datainsamling. Rymdteknologi (som satelliter) används för att övervaka jordsystemet och för katastrofhantering.

UNOOSA driver United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) för detta ändamål.

Enligt UNOOSA kan rymdteknologier också användas för att stödja en “god hälsa och välbefinnande” genom att använda bärbara övervakningsenheter medan en elektronisk närvaroövervakning kan hjälpa till med att främja en “god utbildning för alla”. Teknologierna utgör även en central del i driften av den “smarta staden” och kan användas för att “genomdriva lagstiftning”.[4]

Det här är också en prioritet för World Economic Forum och deras Global Future Council on Space där UNOOSAs chef, astrofysikern Simonetta Di Pippo ingår. FN och WEF har som vanligt ett mycket intimt samarbete.

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här