Enligt forskare vid Johns Hopkins-universitetet har nedstängningspolitiken i USA och Europa räddat ytterst få liv. I kombination med påtvingad karantän i hemmet kan nedstängningarna och inskränkningarna i människors rörelsefrihet tvärtom ha ökat dödligheten, menar man.

Forskarna har gjort en metaanalys av ett flertal tidigare studier och konstaterar att de negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna varit enorma, samtidigt som den eventuella positiva påverkan på folkhälsan av den förda nedstängningspolitiken har varit mycket liten.

Följaktligen är nedstängningspolitiken helt ogrundad och bör förkastas som ett pandemipolitiskt instrument”, konstaterar man.

Ekonomiprofessorerna Lars Jonung och Steve Hanke som ligger bakom analysen menar vidare att man hittat mycket få bevis som tyder på att påtvingade nedstängningar av samhället i Europa eller USA haft någon märkbar effekt på dödligheten.

Läs mer på nyadagbladet.se, Forskare: Nedstängningspolitiken har haft obefintlig effekt på dödligheten