Frimurare i rättsväsendet – Ghost-rättegång kan tas om

frimureri

Domare som dömde till artists fördel i rättegång var medlem i samma frimurarorder som artisten. Målet har nu nu överklagats med hänvisning till jäv.

Ghost-sångaren Tobias Forge har nyligen genomgått en ekonomisk tvist med före detta bandmedlemmar. Dessa menade att Forge i smyg hade undanhållit dem ersättning för inkomster från spelningar och konserter. Forge å sin sida hävdade att han är ensam skapare av Ghost och att de andra bara var inhyrda musiker och att de därför inte hade rätt till insyn i bandets ekonomi.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here