Islands fredliga revolution är ett fantastiskt exempel på hur lite våra medier berättar om resten av världen.

Inga nyheter från Island? Varför? Det sista vi fick höra var att folk höll på att vakna och var redo att resa sig upp och störta bankirerna. men sedan kom inga nyheter på TV eller i tidningarna på flera år. Vad har hänt? Varför har inte tidningar och TV berättat om hur bankirerna lyckats krossade eller minimeras upproren? Det är eftersom de INTE kunde dett! Den här gången vann folket.

Folket på Island har överväldigande rest sig upp och tvingat sina statliga bankirmarionetter att avgå. Primära banker har nationaliserats. Skulden som påtvingades Island genom Storbritannien och Holland förklarades ogiltig. En allmän sammankomst skapades för att skriva Islands konstitution.

Det bästa är allt detta hänt utan våld eller blodsutgjutelse. Ett helt lands revolution lyckades mot makter som skapat den nuvarande globala krisen utan att ett enda skott avfyrats. En mycket bra anledning finns för det uppenbara misslyckandet som TV och tidningarna har för att inte ge någon publicitet om denna unika händelse: Vad skulle hända om resten av EU och USA tog detta som ett exempel?

Följande är en sammanfattning av de fakta:

2008: Den största banken på Island förstatligas.
Kronan, Islands valuta devalverar och börsen kollapsar. Landet går i konkurs.

2008: Medborgarna revolterar i parlamentet och lyckas tvinga både statsministern och regeringens avgång. Nya val hålls. Ändå förblir landet i en dålig ekonomisk situation. En riksdagsmotions beslutar att landet ska betala tillbaka 3.500 miljoner euro till Storbritannien och Holland av folket i Island varje månad under de närmaste 15 åren, med 5,5% ränta.

2010: Folket på Island tar sig återigen ut på gatorna för att kräva en folkomröstning. I januari 2010, förnekar Islands president godkännande, i stället håll en folkomröstning i frågan av folket.

I mars hölls en omröstning som beslutade med 93% majoritet att återbetalningen inte skulle ske. Samtidigt började regeringstjänstemän inleda en undersökning för se vilka som var ansvariga för krisen. Många höga chefer och bankirer arresteras. Interpol dikterar en order att tvinga alla inblandade parter att lämna Island.

En grupp medborgare väljs för att skriva en ny konstitution (baserat på Danmarks) för att undvika lurendrejeri av räntebärande baserade på utländska lån. 25 medborgare väljs – utan politisk tillhörighet – ur 522 kandidater. De enda kvalifikationer för kandidatur är att personen ska vara myndig och ha stöd av 30 personer. Konstituerande församling startade i februari 2011. Det fortsätter att presentera ”carta Magna” från rekommendationerna av olika församlingar i hela landet. I slutändan måste den godkännas av både den nuvarande parlamentet och den som skapats genom nästa lagstiftningsval.

Sammanfattningsvis av den isländska revolutionen såg vi:

– Avsättning av hela korrupta regeringen i landet
– Nationalisering av bankerna
– Folkomröstningen som gör det möjligt för människor att bestämma sitt egna ekonomiska system
– Fängslande av ansvariga parter
– En omskrivning av Islands konstitution av dess folk

Detta är betydelsefullt saker.

Har vi informerats om detta via gammelmedia?
Har någon politisk program på radio eller tv kommenterat detta?
Inte för att jag har sett det. Det isländska folket har visat ett sätt att slå tillbaka mot de internationella sedeltryckarna och informationskontrollanter. Det sista en inrotade ockrare skulle vilja är att du tror att du också kan frigöra dig från dina bojor.

Originalartikel: thetruthseeker.co.uk, Islands fantastiska fredliga revolution möts av mediablackout

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här