Bilden börjar klarna om coronapandemin. Hur farlig är den? Ska vi använda ansiktsmask? Ska vi vaccinera oss? Är corona ytterligare ett iscensatt larm?

Just nu ”regnar det in” forskningsrapporter om Coronaviruset och Lars Bern har fördjupat sig i vad som kommit fram. Dels handlar forskningsrapporterna om vilka effekter viruset haft, dels handlar de om att vilka behandlingsmetoder som visat sig ha positiv effekt. Det aktuella coronaviruset Covid-19 (även kallat SARS-CoV-2) är visserligen ett nytt virus, men coronavirus i allmänhet är inte något nytt. De årliga förkylningsvirus som drabbar oss är ofta av sådan typ. Även mer kända virus som SARS och MERS var av denna typ. Spridningen av dessa senare, var låg jämfört med Covid-19. Däremot var dödligheten betydligt högre. När det gäller Covid-19 har det visat sig att många människor har gått runt med viruset utan att känna av det varför smittspridningen har varit hög.

I början av pandemin kom studier fram som menade att det var ett mycket allvarligt virus då smittspridningen var hög samt att flera blev väldigt sjuka och vissa dog. Nu tyder statistik på att dödligheten för Covid-19 sannolikt inte är högre än för en vanlig säsongsinfluensa. Lars Bern hänvisar till läkaren och forskaren John Ioannidis som i ett tidigt stadium kom fram till att Covid-19 inte kunde vara så allvarligt som det basunerades ut. Ioannidis hade noga studerat hur smittan drabbade kryssningsfartyget Diamond Princess som försattes i karantän och där ca 1% av de i genomsnitt 70-åriga resenärerna avled. Omräknat till vad detta skulle motsvara i ett samhälle kom han fram till att högst 1 promille av de smittade skulle komma att avlida.

Nyligen har en bok utkommit och översatts till flera språk ”Falsklarm om corona?”, skriven av två tyska professorer inom ämnet. Lars Bern som just läst den konstaterar att bokens slutsatser sammanfaller med Ioannidis. De skräckrubriker om hur många dödsoffer som Covid-19 skulle skörda är baserade på datorsimuleringar vid Imperial college utförda av Neil Ferguson. Precis som för klimatstudier har datorsimuleringar för virusspridning visat sig helt otillförlitliga säger Bern. Ferguson har tidigare simulerat både viruset för ”Galna ko-sjukan” och viruset för ”Svininfluensan”. Båda simuleringarna hade helt fel i sina prognoser. Fördelen med datormodeller för virus jämfört med klimatet är att facit kommer snabbare för virus, men modellerna är i allmänhet precis lika felaktiga.

Eftersom medierna huvudsakligen är styrda av samma internationella finansintressen som också kontrollerar läkemedelsindustrierna har de inte varit så noga med att faktagranska de teorier som är baserade på tvivelaktiga datorsimuleringar. Den rädsla för viruset som frammanats hos befolkningarna har samtidigt gjort dem rädda och därmed lättstyrda enligt Bern. Man har fått många människor att använda ansiktsmasker trots att dessa inte skyddar mot viruset. Lars Bern understryker att det finns situationer då maskerna bör användas då det finns risk för s.k. droppsmitta mellan patient och ett läkarlag t.ex.

Den kritik Sverige och folkhälsomyndigheten har fått från utlandet för vår strategi mot viruset har sakta börjat vända mot att strategin kanske varit riktig. Däremot har skyddet för äldre, bräckliga människor varit under all kritik. Men detta har varit en arbetsgivarfråga snarare än en fråga för folkhälsomyndigheten. En annan faktor som fått ökad betydelse är de s.k. ”T-cellernas” betydelse för immunförsvaret. Dessa, som kan ge någon sorts grundimmunitet, har i vissa fall kunnat bekämpa Covid-19-viruset utan att någon specifik immunitet för Covid-19 funnits. Sannolikt är detta skälet till att vissa inte alls smittats trots umgänge med smittade. Den s.k. flockimmuniteten som sades infinna sig då runt 60% av befolkningen har snarare visat sig infinna sig då endast 5-15% blivit smittade.

På många håll talas det om att ”en andra våg” av Covid-19-smitta nu kan ses. Men detta ska tolkas försiktigt i och med att testningen har ökat avsevärt för de flesta länder och därmed antalet fall med bekräftade antikroppar. Detta säger inte speciellt mycket om någon ökad smitta, utan vad man bör betrakta är om antalet dödsfall av Covid-19 har börjat öka. Detta kan dock inte utläsas av statistiken hävdar Lars Bern.

swebbtv.se, Lars Bern sammanfattar vetenskapen om Coronapandemin

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här