Linda Karlström: Vacciner – Risker och vetenskapliga Brister

1
25079

För er som missade föredraget med Linda Karlström i Stockholm den 20:e maj så kan man nu se föredraget i sin helhet på Vaken.

Vaccinationsfrågan är hetare än på mycket länge, något som vaccindebatten i de konventionella medierna detta år tydligt visar. Den vaccinskeptiska skaran ökar, och det har visat sig att när människor får tillgång till allsidig information om vaccinernas risker och bristande effektivitet väljer många att varken vaccinera sig själva eller sina barn.

Ska man vaccinera sina barn?
Är vacciner effektiva?
Är vacciner ofarliga?
Hur testar man vacciner?
Kan mina barn bli autistiska eller drabbas av narkolepsi pga. vaccin?

Kunskap är frihet – friheten att fatta ett medvetet och välgrundat vaccinationsbeslut!