Det börjar nu komma fram en hel del lovande behandlingar mot Covid-19 och dödligheten har minskats drastiskt i Kina. Några av dessa redovisas i denna video, som är mycket inspirerad av Dr Dietrich Klinghardts iakttaganden från bl.a. den tidigare SARS-epidemin.