Folkhälsomyndigheten har beslutat att även 16- och 17-åringar skall erbjudas covidvaccin. Men istället för att endast informera om att möjligheten finns, så kallas minderåriga i Region Uppsala till vaccinering med förbokade tider. Trots att det är fråga om barn sker det dessutom utan vårdnadshavarnas medgivande.

I slutet av juni gick Folkhälsomyndigheten ut med beskedet att erbjuda de nödgodkända covidvaccinen till minderåriga trots att åldersgruppen löper extremt liten risk att drabbas av covid-19.

Vaccinationerna ombesörjs sedan av Sveriges regioner som har i uppdrag att erbjuda de starkt ifrågasatta injektionerna. Enligt Folkhälsomyndigheten är det upp till regionerna själva att bestämma tillvägagångssätt.

Frilandsjournalisten Per Shapiro kunde dock redan i sitt reportage “Barnen, sprutan och den påstådda nyttan”, avslöja att Region Uppsala valt att börja med en helt ny metod som bryter mot det traditionella tillvägagångssättet när man erbjuder frivilliga medicinska insatser till barn.

Läs mer på nyadagbladet.se, Minderåriga i Uppsala kallas till vaccinering – utan att tillfrågas