Mona Nilsson är ordförande på Strålskyddsstiftelsen, som jobbar med att informera om riskerna med strålning från bland annat trådlös teknik. Mona Nilsson menar att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det den elektromagnetiska strålningen är skadlig.

Det är skadligt. Vi har omfattande belägg för detta idag. Vi vet att strålningen kan orsaka cancer. Det finns omfattande forskning som visar att strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå, att det skadar våra cellers DNA, och att det främjar tumörtillväxt vid djurförsök, säger Mona Nilsson och fortsätter:

– Vi har också upprepade undersökningar som visar att mobilanvändare löper förhöjd risk för aggressiv hjärntumör och att boende nära mobilmaster löper förhöjd risk för cancer.

Mona lyfter också fram många andra vanliga symtom såsom sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, brännande hud, försämrat minne och inlärning.

Läs mer på nyadagbladet.se