Efter 15 år ska polisens interna kommunikationsnät Rakel bytas ut och ersättas med ett nytt system som går under arbetsnamnet Rakel G2. Strålningen från radiosystemet har tidigare kopplats ihop med allvarliga hälsoproblem, cancer och hjärntumörer.

IDG skriver att det gamla Rakel-nätet på MSB:s initiativ ska bytas ut efter 15 års användning och ersättas av ett nytt som också klarar av bildöverföring och ”delning av lägesbilder”. Kostnaden beräknas uppgå till 7,3 miljarder kronor.

Myndigheten hävdar att det är hög tid för ett ”generationsskifte” och att det nya systemet ska användas av såväl polis som räddningstjänst, ambulans och ”annan samhällsviktig verksamhet”.

Läs mer på nyadagbladet.se, MSB vill byta ut polisens kommunikationsnät