Den 8:e januari röstade riksdagen igenom den nya pandemilagen som möjliggjorde för myndigheter att bötfälla privatpersoner för allmänna sammankomster. Den 6:e mars arrangerade Filip Sjöström en stor allmän sammankomst i Stockholm, Tusenmannamarschen för Frihet och Sanning. Efter sammankomsten utfärdade Länsstyrelsen i Stockholm ett vitesföreläggande på 20 000 kr, och han blev därmed först i Sverige att bestraffas för brott mot pandemilagen. Nu överklagar han vitet tillsammans med en advokat.

– Vi hoppas kunna få pandemilagen ogiltigförklarad. En lag som skadar fler människor än den gynnar är rättsvidrig och bör inte få finnas eller tillämpas, säger Filip Sjöström.

Som grund för sitt påstående pekar Filip på det faktum att det inte är fler som dött än tidigare år och att sjukvårdsbelastningen inte heller är förhöjd.

– Om du tittar på totalt antal döda människor i Sverige under år 2020 i förhållande till antal invånare så finns det ingen ökning.

Inte heller i sjukvårdsstatistiken ser han någon ökning. Enligt Filip har det varit platsbrist och resursbrist inom sjukvården i många år.

– Vi måste omfördela de hundratals miljarder som läggs på stödåtgärder till saker som faktiskt gör skillnad – fler IVA-platser, effektiva behandlingsåtgärder och ett långsiktigt folkhälsoarbete.

I överklagan av vitesföreläggandet läggs mycket vikt vid att visa på otillförlitligheten hos PCR-testerna samt att restriktioner och lockdowns är mer till skada än nytta.

– Det viktigaste här att förstå är att allting baseras på positiva testresultat, inte faktiskt antal döda eller akut sjuka. När röster höjs världen över att dessa typer av tester inte är tillförlitliga börjar man förstå att något är galet.

Filips advokat har gjort ett gediget arbete med att sammanställa överklagan – som bland annat innehåller 65 stycken olika bilagor.

– Informationen vi sammanställt cirkulerar världen över, men lyfts inte fram av myndigheterna. Det förekommer en stor censur – vilket är skrämmande.

Enligt Filip är det fler och fler som börjar se samma sak som honom och vågar ifrågasätta länders coronastrategi.

– Efter Tusenmannamarschen i Stockholm såg vi att flera svenska läkare och forskare vågade gå ut och ifrågasätta hanteringen. För mig är dessa människor hjältar – som vågar riskera jobb och försörjning genom att gå emot etablissemanget.

Vad som händer härnäst är svårt att sia om.

– Vårt mål är att ogiltigförklara pandemilagen och att öppna upp Sverige. Tills det har skett kommer jag att fortsätta arrangera sammankomster och ingjuta mod i svenskarna att våga ifrågasätta den svenska coronastrategin.

Nästa allmänna sammankomst kommer att äga rum den 1:a maj på Norra Bantorget i Stockholm.

Här kan du ta del av Filip Sjöströms hela överklagan med bilagor:

Ladda ner överklagan här Mål_nr_6859_21_Filip_Sjöström_komplettering_av_överklagande_210409.

De 65 bilagorna kan laddas ner här.

Nu överklagar Filip Sjöström böterna för brott mot pandemilagen