Den tidigare universitetsläraren Sean Walsh menar att politikernas främsta syfte med restriktionerna och nedstängningar av pubar och restauranger är att tysta kritiker och ta ifrån människor deras naturliga mötesplatser.

Varför har den här regeringen gått till krig mot pubar när hotell- och restaurangbranschen under förra året stod för färre än tre procent av c