Precis som i västvärlden genomförs det stora marknadsföringsprogram för HPV-vaccin i Indien. Detta har i vissa fall lett till allvarliga biverkningar och dödsfall i anslutning till vaccinet. Trots detta fortsätter kampanjerna för att få alla att vaccinera sig.

Nu har en rapport från British Journal of Royal Society of Medicine kommit ut med en studie som visar att HPV-vaccin, Gardasil och Cervarix, inte kan motiveras i Indien. Mer skandalöst är dock att deras resultat tydligt återspeglar att dessa vacciner är ännu mindre motiverade i västvärlden, däribland USA, Storbritannien, Europa, Kanada och Australien. Det är något som inte nämns i rapporten men är underförstått då andelen insjuknande i flera andra länder är färre än de i Indien.

Studien pekar på fakta som visar att andelen insjuknade i livmoderhalscancer inte är tillräckligt hög för att motivera kostnaderna för vaccinet. Författarna noterar också att andelen som drabbas i Indien minskat med nära hälften de senaste 20 åren. Från 43 fall per 100.000 1982-83 till 22 fall per 100.000 2004-05. Endast detta borde räcka för att förstå att livmoderhalscancer har starka kopplingar till förändringar i miljön. Levnadsstandarden i Indien har ökat dramatiskt de senaste 25 åren och kan vara den mest utmärkande faktorn för hur många som drabbas av just livmoderhalscancer.

The Program for Appropriate Technology in Health (PATH), vilka har ett nära samröre med Bill Gates Foundation, är den primära kraften att trycka på för vaccinering mot HPV i Indien. Samt även Merck och GlaxoSmithKline som tillverkar vaccinen.

Läs mer på vaccin.me