Dr. Simon Gold berättar om är hur den ofarliga medicinen hydroxyklorokin som varit godkänd i 65 år och använts av barn, gravida med mera, under denna tid av covid-19 blivit utsatt för falsk information om att den är ”farlig”. Hon kategoriserar det som en otroligt stor lögn. När hon använt medicinen för att bota patienter med covid-19 så blev hon hotad med att få sparken, vilket hon också blev. Hon berättar att det var försäkringsbolaget som utövade stora påtryckningar för att sjukhuset inte skulle använda hydroxyklorokin.

Läkargruppen rekommenderar medicinen hydroxyklorokin eller ivermectin mot covid-19

Läkargruppen skriver på sin webbsida att de vetat i flera månader att ivermectin är en säker och effektiv medicin mot covid-19. De skriver dock att det finns fler studier som visar att hydroxyklorokin är mer överlägset än ivermectin.

De modiga läkarna som fortsatte tillhandahålla hydroxyklorokin

I och med att krafterna och desinformationen mot hydroxyklorokin var så stora så samlade Simone en grupp läkare som såg till att även amerikaner som var oroliga för att de skulle bli smittade covid-19 fick möjlighet att beställa recept via deras webbsida, så det kunde ha hydroxyklorokin i beredskap fall de blev smittade. Även de som hade blivit smittade blev självklart också tillhandahållna recept. Härligt vore det om en grupp modiga svenska läkare hittar möjlig väg att tillhandahålla hydroxyklorokin.

Överlevnadsgraden av covid-19 patienter är mycket hög, även om de inte får behandling

Vad gäller överlevnadsstatistik så berättar hon att för de som är under 20 år överlever 99.99%. Hos åldersgruppen 20-49 år så överlever 99.98% och hos åldersgruppen 50-69 år så överlever 99.5% och detta är uppgifter om patienter som inte får behandling, vilket ju är ett oerhört viktigt observandum i saken. Om man är över 70 år så överlever 95 %, men återigen så handlar dessa siffror om patienter som inte får behandling. Hemligheten är att ger man tidig behandling så blir man helt återställd, berättar dr Simon. De flesta som avlider med covid-19 är patienter som skulle ha avlidit ändå om de t.ex. hade fått en svår influensa. Det var patienter som redan hade en skör hälsa av andra anledningar.

En av världens mest berömda medicintidskrifter ”The Lancet” drar tillbaka en publicerad studie om hydroxyklorokin p.g.a. forskningsfusk

Magnituden av lögnerna kring Covid-19 är enorma, uttrycker hon för att befästa allt hon sett och hört under den här tiden. ”The Lancet” som är en av världens mest berömda medicintidskrifter, publicerade en studie i april om att det fanns flera risker med medicinen hydroxyklorokin. Den negativa effekten blev enorm, många länder stoppade hydroxyklorokin som behandling för covid-19 patienter. Och så har det sedan fortsatt. En grupp läkare började emellertid fatta misstankar om studien för de ansåg att det fanns orimliga siffror, bl.a. att det skulle deltagit ca 90 000 patienter från 5 kontinenter ansåg de var häpnadsväckande höga siffror. Gruppen av läkare började tvinga fram uppgifter kring studien, vilket föranledde att ”The Lancet” till slut drog tillbaka den publicerade studien. Det var en otroligt stark reaktion. Att något sådant skulle hända är något man kanske är med om en gång under sin livstid berättar hon. Det är en så komplicerad procedur innan en studie publiceras, den genomgår flera faser av granskning för att den måste vara korrekt. Konstigt nog hade den fått godkänt och publicerats. Senare drogs den som ovan nämnt tillbaks. Studien var ett bedrägeri, vilket senare erkändes. Men skadan var nu redan skedd, fortfarande tillhandahålls inte patienter hydroxyklorokin.

Medias del i mörkläggningen av forskningsfusket

Media är också på sitt vis inblandade i mörkläggningen av den här historien, för de har skrivit mycket om att hydroxyklorokin inte skulle användas mot covid-19, men de har knappt alls skrivit om att studien drogs tillbaka och att den var byggd på ett bedrägeri. Alltså har de bidragit till att få bort hydroxyklorokin som medicin för covid-19 patienter, men inte återställt så att rätt information kommit fram till allmänhet och vårdpersonal, så att de kunnat börja använda hydroxyklorokin igen. Man får verkligen leta för att hitta någon tidning som skriver om bedrägeriet.

Vaccinerna är experimentella!

Det understryks att vaccinerna egentligen inte borde kallas covid-19-vaccin. Testerna av vaccinerna är bara i en fas som gör att man endast kan kalla dem ”experimentella”. Det är ännu inte ett godkänt vaccin. Ett av problemen med detta s.k. vaccin är att det är en helt ny teknik, som aldrig förut har använts i vaccin. Ett annat problem är att det tidigare har begåtts ett antal misslyckanden med andra s.k. ”corona”-vacciner. Om du inte känner till det så bör här nämnas att det funnits flera andra typer av corona epidemier, där har man misslyckats med vacciner. Ytterligare ett problem är att det inte finns publicerade studier på djur. Ett av medicinbolagen säger att de gjort djurförsök, men de har inte publicerat någon studie om det. Detta att publicera en studie om djur är helt nödvändigt, för att vi t.ex. skall veta om vaccinet fungerade, om djuren dog eller överlevde o.s.v., men några sådana viktiga uppgifter finns inte publicerade. Med andra ord så vet vi inte om det är säkert att ge till människor. Ytterligare ett problem är komplikationer som t.ex. att ett vaccin, istället för immunitet, skapar en överreaktion t.ex. man blir ännu sjukare om man blir smittad efter att man fått vaccin. Hon räknar i videon också upp ett antal andra komplikationer som uppstått med tidigare corona-vacciner. Det poängteras också att medicinbolagen inte skall behöva betala ut skadestånd, vilket gör att vi borde höja ett och annat ögonbryn. Hon sammanfattar det som att det blir väldigt irrationellt att å ena sidan ta ett vaccin som är experimentellt, inte testat på djur, inte godkänt och där medicinbolagen inte behöver betala ut skadestånd, å andra sidan inte kunna ta en medicin som varit godkänd i 65 år och som fungerar mot covid-19.

Vad händer med säkerheten i ett land om det blir ett bakslag efter att man gett experimentellt vaccin till vårdpersonal, poliser, militär o.s.v.?

Hon ser på det närmast som ett skämt. Här skall vi ta ett vaccin, som vi inte ens vet om det fungerar. Hon trodde knappt det var sant när hon vid årsskiftet fick reda på det inte finns bevis för att det fungerar som det skall. Man vet heller inte hur länge det fungerar, om det fungerar. Sådana frågor är fortfarande obesvarade. Vidare så kan man ställa sig frågor om det är bra att ge fullt friska människor ett experimentellt vaccin ist