En genomgång av 185 studier från hela världen, publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, visar en dramatisk nedgång av spermakvaliteten och att den tog fart på 80-talet.

Antalet spermier hos västerländska män har mer än halverats sedan 70-talet och flera världsledande experter slår nu larm. En av dem är Stefan Arver, en av Sveriges främsta specialister på manlig fortplantning. Bastubad, cykling, tajta jeans, mobiltelefoner som förvaras i fickan, bärbara datorer som vilar i knät och jacuzzis kan på kort sikt påverka spermieproduktionen, men mer allvarligt är den påverkan som kemikalier och bekämpningsmedel har. Platsmjukgörare, flamskyddsmedel och andra hormonstörande ämnen är enligt Arver en trolig förklaring till den minskade produktionen och kvaliteten.

”Nu måste regeringar, myndigheter och hela den medicinska världen inse att fertilitet och den allmänna fortplantningsförmågan är helt grundläggande för hälsa och överlevande för jordens alla arter, inklusive människan,” (1) säger Arver.

En genomgång av 185 studier från hela världen, publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, visar en dramatisk nedgång av spermakvaliteten och att den tog fart på 80-talet. Mellan 1973-2011 mer än halverades spermiekoncentrationen, d.v.s antalet spermier per milliliter, hos män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. (2) Dessutom minskade  totala mängden spermier, antalet per utlösning, minskade ännu mer. Motsvarande minskning märks inte bland män från Sydamerika, Asien och Afrika.

Eftersom nedgången bara märks i västvärlden är det enligt forskarna troligt att vissa kemikalier i miljön är en viktig bakomliggande orsak, men även rökning, stress och övervikt har nämnts som troliga faktorer. (3) I en intervju med SVT sa den brittiske professorn Richard Sharpe, som är expert på manlig reproduktiv hälsa, att vi bör vara oroliga över trenden:

”Vi skulle vara mycket bekymrade om vi förlorade hälften av någon annan fysisk förmåga och särskilt då om vi inte visste orsaken.” (4)

Världsledande experter på manlig fortplantning träffades nyligen i Stockholm för att diskutera den alarmerande utvecklingen. I ett uttalande efter Stockholmsmötet pekade expertgruppen bland annat på att den manliga och kvinnliga fortplantningsförmågan är avgörande för en god hälsa och överlevande bland jordens alla arter.

Av: Michael Delavante

 

Källor:

(1) Halvering av männens spermier oroar, Thomas Lerner, DN 11 juni, 2018

(2) Western sperm counts ’halved’ in last 40 years, PubMed Health, 26 Jul 2017

(3) Sperm Count Dropping in Western World. The trend has occurred over 40 years, Kate Kelland, Reuters on July 26, 2017

(4) Halvering av männens spermier oroar, Thomas Lerner, DN 11 juni, 2018