Människor drabbas i hög grad av cancer. En av de främsta orsakerna är, enligt en professor i biokemi, att vi äter för mycket kolhydrater. Under de senaste 50-60 åren har cancersjukdomarna ökat kraftigt. Det beror på att kosthållningen ändrats drastiskt, enligt professor Thomas Seyfried. Han rekommenderar ketogen kost eller stenåldersmat.

Livsmedelsindustrin lägger till ämnen som gör att maten smakar så bra att hjärnan blir beroende, men för kroppen är det skadligt. Kolhydrater och socker matar cancercellerna och genom att äta för mycket av detta matar vi cancercellerna med det de behöver som mest för att börja växa. Dessutom äter vi oss till en ökad risk att utveckla kroniska livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimers och typ 2-diabetes.

Thomas Seyfried från Boston College betonar att när vi nu vet vad som gör oss sjuka, har vi två val. Den ena är att äta dyra mediciner som ger oss en mängd andra sjukdomar. Det andra är att ändra kosthållningen och livsstilen.

Vid behandlingen av cancerpatienter har han upplevt att patienterna blev friskare efter att avslutad behandlingen med en lågkolhydratkost, än de var innan de fick cancer.

Läs mer på tv-helse.se