En privat video visar kravaller i Jos town i Nigeria. Enligt vissa källor handlar det om matbrist som en konsekvens av coronarestriktioner medan andra trycker på klimatförändringar. Afrikaner på plats och i regionen hävdar att det handlar om kravaller riktade mot regeringen och en president selekterad av det brittiska imperiet.

Jos town ligger i centrala Nigeria. Enligt uppskattningar var invånartalet 2010 omkring 623 000. Jos är centrum för landets tennindustri, med stora dagbrott och smältverk. Huvudstad i Nigeria är Lagos med en befolkning på runt 25 miljoner. I båda städerna sker nu våldsamma protester.

Matkravallerna i Jos i videon kan förmodligen dateras till den 24 oktober, 2020. NewsVoice afrikanska kontakter uppger att det inte finns matbrist i Nigeria. ”Inte en chans. Ingen svälter i Nigeria”, säger de. Nigeria har ett överskott och exporterar matvaror till grannländerna. Lockdowns över hela kontinenten har brutit försörjningskedjorna vilket FN tidigare rapporterat om. Organisationen menar att 10 000 barn dör varje månad i Afrika på grund av coronarestriktionerna. Förklaringen är att lockdowns förhindrat människor att besöka marknader för att köpa och sälja matvaror. Detta har lett till en konstruerad hungersnöd eftersom mat inte saknas.

Påståendet att det inte råder en egentlig matbrist i Nigeria står i kontrast till NGO:s, regeringar och massmedier som hävdar diverse orsakssammanhang av typen: klimatkris, coronakris, matbrist och naturligtvis Afrikas eviga fattigdom, trots att Afrika sannolikt är den mest naturresursrika kontinenten i världen.

Svenska regeringen skriver den 21 oktober 2020:

”Världen står inför den värsta humanitära krisen sedan Förenta Nationerna grundades för 75 år sedan. Konflikt, klimatförändringar, ekonomiskt kaos och nu senast covid-19 har gjort de hungriga hungrigare, och de fattiga fattigare, säger David Beasley, chefen för FN:s världslivsmedelsprogram (WFP).”

Läs mer på newsvoice.se, Upploppen i Afrika handlar om geopolitik och konstruerad matbrist