Var det valfusk? Eftervalsanalys om valet i USA av Magnus Stenlund

I systemmedia skapas just nu en bild av att Trump går över gränserna för vad demokratins spelregler tillåter när han talar om valfusk.

Den som enbart lyssnar på dessa medier har ingen möjlighet att bilda sig en annan uppfattning: Trump är inte bara en dålig förlorare, han är ett hot mot demokratin. Det förefaller som att Trump blivit en belastning för partiet och att man nu bara vill tvätta bort honom och känna sig rena och anständiga igen.

Vi kan börja med att konstatera att det i början var ett tillräckligt stort försprång för Trump för att han skulle kunna känna sig säker i de viktigaste svingstaterna förklarar analytiker Magnus Stenlund i detta samtal med Mikael Willgert.

Det handlade framför allt om läget i Michigan, Wisconsin och Pennsylvania, efter att Florida hade bärgats, säger Magnus. Det är alltså de stater där man på förhand kunnat konstatera att här är opinionsläget så pass jämnt att det är troligast att om det sker ett byte, så är det där.

Man hade från demokraternas sida tre möjligheter att vinna valet. Det mest sannolika var att vinna Pennsylvania tillsammans med Michigan och Visconsin. Det var det som såg lättast ut.
Alternativ två var att man vann Florida tillsammans med någon av dessa, eller Arizona, som tillsammans med Florida skulle räcka.

Det handlar om 38 elektorsröster som man tvungen att ta hem utöver det man tidigare hade. Även genom att vinna Texas skulle det gå, men det var inte så sannolikt.

Sen fanns det en möjlighet för Trump att vända allt genom att vinna Nevada.
Om demokraterna lyckades ta de strategiska vinsterna skulle det ändå omintetgöras om Trump vann Nevada.

Framåt lunch svensk tid kunde man konstatera att det såg säkert ut, men så framställdes det inte. Media valde att låta bli att fastställa till exempel Texas som klar. Varför gör man så?
En misstanke är ju att det är för att framställa Biden som att han leder hela tiden, säger Magnus.

Jag kontrollräknade de stater som var ”grå”, men kan konstatera att det inte går att få bilden klar för sig om man inte går väldigt djupt in i det, säger Magnus. Det krävdes en väldigt gedigen genomräkning. Media klarlägger inte bilden, så det blir missvisande information, och Biden ser ut som den som den som leder, på grund av att man sätter stater som frågetecken trots att de redan är klara.

Egentligen var det Trump som hade ledningen, men all rapportering visade det motsatta.

Det har skapats teorier om att detta varit en viktig strategi för att sedan kunna utropa Biden som vinnare, utan att det skulle upplevas som häpnadsväckande, då han ju hela tiden presenterats som den som hade ledningen.

Det har i tidigare val gjorts omräkningar, men det har aldrig ifrågasatts som nu.

I Michigan uppstod en förändring strax efter att röststoppet genomfördes, då det tillkom 140.000 röster för Biden. Samtidigt skedde ingen förändring med Trumps röster. Det är fullkomlig orimligt, säger Magnus.

Efter detta har Biden en ledning med 0,6 procent i Michigan. Sedan kommer beskedet att det blivit något fel med siffrorna. Men Biden har ändå ökat sin ledning med 0,9 procent. Det går inte ihop.

Så har vi Wisconsin där Bidens siffror gör ett stort hopp, och efter detta ligger han på fortsatt ledning. Frågan uppstår då självklart om allt går rätt till.

Då är det inte den som ställer frågan som underminerar demokratin, utan det är den som inte ger svar. Det som händer sedan är att frågan ställs på bland annat Twitter, som i sin tur svarar med att censurera. Blir man mer eller mindre övertygad om att allt inte går rätt till när de gör på det sättet?

Det har också framkommit uppgifter om att antalet röster överskridit antalet röstberättigade med ett par hundra tusen.

När Trump vill att poströster inte ska räknas kan det låta som att han inte vill att demokratin ska ha sin gång. Men varför han gör det måste förklaras. Det är en stor skillnad på valdeltagandet i USA jämfört med Sverige. I USA har det legat på i snitt femtio procent. I vissa delar så lågt som tio procent. När det är så långt deltagande uppstår möjligheter för fusk, det är så liten risk att bli avslöjad. Bara var tionde röst skulle kunna kollidera i en stickprovstest.

Twitter och Facebook censurerade uppgifter om Hunter Bidens dator, baserat på att de tillfrågat Biden själv om riktigheten i uppgifterna. Detta blir tydligt för allmänheten. Mindre tydligt blir det när Google kontrolleras av Project Veritas, och man ser att likadana sökningar från samma geografiska utgångspunkt ger olika svar i frågor kopplade till politiska händelser.

Om detta används i politiska syften för att gynna en sida så är det ett mycket verksamt hot mot demokratin, säger Magnus. Men det är svårt för en enskild stat att kontrollera detta.

swebbtv.se, Var det valfusk? Eftervalsanalys om valet i USA av Magnus Stenlund

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here