Filmen Cancer & Mikrober speglar skeendena kring de fynd som Dr Erik Enby gjort när det gäller mikrober i blodet hos cancersjuka. Hans upptäckter får medhåll från flera andra delar av världen (USA, Italien, Indien, Bulgarien) men möter på stort motstånd i hemlandet Sverige.

Läs mer på almanova.eu