En helt nypublicerad studie av forskarna Hui Jiang och Ya-Fang Mei från institutionen för Molekylär biovetenskap på Wenner–Gren Institutet vid Stockholms Universitet och institutionen för Klinisk mikrobiologi vid Umeås universitet visar på ytterst skrämmande effekter av de spikproteiner som omger SARS-CoV-2-viruskapseln och som även genereras av de s.k. vacciner som nu används mot viruset.

Forskarna skriver att SARS-CoV-2 (allvarlig akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2) har orsakat den epidemi – covid-19 som spridit sig över hela världen. De framhåller att adaptiv immunitet spelar en avgörande roll i kampen mot virusinfektionen och påverkar direkt patienternas sjukdomsförlopp. Kliniska studier har visat att patienter med svår covid-19-sjukdom uppvisar fördröjda och svaga adaptiva immunsvar; Mekanismen genom vilken SARS–CoV–2 hindrar adaptiv immunitet är dock fortfarande oklar. Forskarna har med hjälp av en in vitro-cellinje visat att spikproteinet avsevärt hämmar reparation av DNA-skador, vilket krävs för effektiv s.k. V(D)J rekombination genom adaptiv immunitet. Mekanistiskt fann de att spikproteinet tar sig in i cellkärnan och hämmar reparationen av DNA-skador genom att hindra reparationsproteinerna BRCA1 och 53BP1 att ta sig till skadan. Forskarnas resultat avslöjar en potentiell molekylär mekanism genom vilken spikproteinet kan hämma adaptiv immunitet och förstärka de potentiella biverkningarna av de spikprotein baserade vaccinerna. Jag vågar inte tänka på vilka effekter detta kan få på ett foster under utveckling, speciellt med tanke på att andra studier visat att spikproteinerna bl.a. ansamlas i äggstockar.

Forskarnas resultat ger bevis för att spikproteinet kapar reparationsmekanismen för DNA skador och den adaptiva immunmekanismen in vitro. De pekar på en potentiell mekanism genom vilken spikproteiner kan försämra adaptiv immunitet genom att hämma reparation av DNA-skador. Även om inga bevis har publicerats att SARS-CoV-2 kan infektera thymocytes eller benmärgens lymfoida celler, visade deras in vitro V(D)J analyser att spikproteinerna kraftigt hindrade V(D)J rekombinationen. I linje med deras resultat visar kliniska observationer också att risken för allvarlig sjukdom eller död med COVID-19 ökar med åldern, särskilt hos äldre vuxna som har den högsta risken. Detta kan bero på att SARS–CoV–2 spikproteinerna speciellt kan försvaga äldre människors DNA-reparationssystem och därmed hindra V(D)J rekombination och adaptiv immunitet. Däremot ger deras data värdefulla detaljer om inblandning av spikprotein delar i reparationen av DNA-skador, vilket indikerar att vacciner baserade på spikproteiner av full längd kan hämma rekombinationen av V(D)J i B-celler, vilket också överensstämmer med en ny studie att en full längd spikproteinbaserade vacciner inducerar lägre antikroppar titers jämfört med vacciner baserade receptorbindningen på spikproteinet. Detta tyder på att användningen av antigena epitoper av spikproteinet som vaccin kan vara säkrare och effektivare än vaccin baserade på full längd spikproteinet som är det som ges idag. Sammantaget identifierade man en av de potentiellt viktiga mekanismerna för SARS-CoV-2 virusets undertryckande av de adaptiva immunmekanismerna. Dessutom innebär deras resultat också en potentiell ytterst allvarlig bieffekt av de full längd spikproteinbaserade vaccinerna.

Forskarnas försiktiga slutsats är att resultaten av studien kommer att förbättra förståelsen för covid-19-patogenes och ge nya strategier för att utforma effektivare och säkrare vacciner. Bilden av vacciner som har potentiellt katastrofala biverkningar på såväl kort som lång sikt och som är utomordentligt slarvigt testade av Pfizer blir bara starkare för var dag som går. När medarbetare larmat om problem med Pfizers vacciner under utprovningen har de fått sparken. Det är detta företags preparat som nu injiceras i miljarder människor.

Min slutsats är att vaccinationerna med dagens använda preparat tills vidare och omedelbart bör avbrytas innan fler människor fått sitt immunförsvar spolierat. Studie efter studie pekar på att såväl Covid-19 infektionen som de vacciner som satts in kraftigt skadar människors immunförsvar. Den fråga jag ställer mig är om det kanske är exakt det som är meningen? Människor med ett förstört immunförsvar är nämligen en perfekt storm för Big Pharmas direktörer och aktieägare. De kommer att behövas massor av deras piller och sprutor för att hjälpligt hålla liv i mänskligheten.

Avbryt vaccinationerna omedelbart!

Lars Bern

anthropocene.live, Cancer och missbildningar i spikproteinernas spår?

2 KOMMENTARER

  1. Jag har en tanke bland alla andra konspirationsteorier, när immunförsvaret är förstört och läkemedelsindustrin säger att dom har problem med leveranserna och bara kan få fram 50%. Kan det möjligen vara så att dom äldre över en viss ålder får stå tillbaka för att ”rädda” den yngre generationen. Detta kan vara fullt möjligt, vi kommer ju ihåg den palliativa vård våra äldre fick med morfin för vad jag tror var att höja dödstalen i eller med covid 19.

  2. Bra Lars, du var först på bollen. Jaj har sänt rapporten till SVT men tror inte att dom är intresserade.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här