En helt nypublicerad studie av forskarna Hui Jiang och Ya-Fang Mei från institutionen för Molekylär biovetenskap på Wenner–Gren Institutet vid Stockholms Universitet och institutionen för Klinisk mikrobiologi vid Umeås universitet visar på ytterst skrämmande effekter av de spikproteiner som omger SARS-CoV-2-viruskapseln och som även genereras av de s.k. vacciner som nu används mot viruset.

Forskarna skriver att SARS-CoV-2 (allvarlig akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2) har orsakat den epidemi – covid-19 som spridit sig över hela världen. De framhåller att adaptiv immunitet spelar en avgörande roll i kampen mot virusinfektionen och påverkar direkt patienternas sjukdomsförlopp. Kliniska studier har visat att patienter med svår covid-19-sjukdom uppvisar fördröjda och svaga adaptiva immunsvar; Mekanismen genom vilken SARS–CoV–2 hindrar adaptiv immunitet är dock fortfarande oklar. Forskarna har med hjälp av en in vitro-cellinje visat att spikproteinet avsevärt hämmar reparation av DNA-skador, vilket krävs för effektiv s.k. V(D)J rekombination genom adaptiv immunitet. Mekanistiskt fann de att spikproteinet tar sig in i cellkärnan och hämmar reparationen av DNA-skador genom att hindra reparationsproteinerna