Jag förklarar ofta att vi håller på att förlora civilisationen. Riskerna kommer från många håll. Bland dem finns den växande risken för kärnvapenkrig; den stigande polisstaten där beteende som skyddas av konstitutionen kriminaliseras trots konstitutionen; enhet ersatt av ett Babels torn; underblåst ras- och könshat som tjänar identitetspolitik; Jord som förstörts av glyfosat, vilket leder till att livsmedelsvärdet för växter och kött och mjölk från djur som utfodrats med genetiskt modifierade produkter minskar. Korruption av vetenskap och utbildning; förnekelse av den ackumulerade kulturen i litteratur, konst, musik, moral och beteende; drastiska strategier för att avhjälpa förmenta hot, såsom klimatförändringar, som kan vara verkliga eller inte; ideologiskt driven omformning av samhället som World Economic Forums Great Reset; avsiktligt skapade och spridning av smittor i syfte att kontrollera befolkningen; manipulation av vädret.

Det långa angreppet på religionen har gett sataniska krafter fri spridning.

Vetenskapens korruption är dagens ämne. Vetenskapen är baserad i sökandet efter sanning och i sökarens integritet. Denna grund är bräcklig och korrumperbar. Om vetenskapen uppfattas som rasism och ett verktyg för vit överhöghet, förlorar vetenskapen sin auktoritet bland dem som uppfattar den på detta sätt. Om kön beror på självdeklaration och inte på kroppsdelar, kastas biologin bort, precis som Lysenkos genetiska marxism förstörde sovjetisk genetik i början av 20-talet. Ideologin är vetenskapens fiende, och vi ser återigen undertryckandet av vetenskapen genom ideologi i förbudet mot undersökning av den genetiska grunden för intelligens.

Vetenskapens största korrumperare är pengar. Idag kostar vetenskapliga experiment mycket pengar. De kan inte längre finansieras av budgetarna för universitetets fysik-, kemi-, biologi- och astronomiavdelningar. Finansiering kommer utifrån, och detta öppnar en väg för finansiärernas intressen att komma in i processen. Federala pengar till utbildning innehåller alla hot, och mer, som konservativa förutspådde, och företags- och stiftelsepengar köper ännu fler hot.

Finansieringen påverkar inte bara det som forskas utan också resultaten. En stor andel amerikanska fysiker och kemister är engagerade i vapenforskning och kan inte ta ställning, som att ifrågasätta den officiella 9/11-berättelsen, som hotar deras finansiering. Psykologer hjälper CIA att finslipa tortyrtekniker. Antropologer hjälper CIA att utveckla metoder för att kontrollera populationer. Virologer utvecklar biologiska vapen. Handelshögskolor utvecklar reklampropaganda. Listan kan göras lång.

Som vi har lärt oss av covid finansierar NIH och Big Pharma mest medicinsk forskning. Eftersom pengarna kommer från dessa källor bestämmer dessa källor vad som undersöks och vilka slutsatserna skall vara. En produkt av denna finansiering var covid själv och de protokoll som förhindrade effektiv behandling som infördes för läkare för Big Pharmas covid”*vaccin”-vinster och grundlagsstridiga regeringsmandat som ytterligare marginaliserade friheten.

Vetenskapliga karriärer beror på publicering. När finansieringen kommer från personer med kommersiella eller vinstintressen i forskningsresultat befinner sig den finansierade forskaren i en intressekonfliktsituation. Att glädja finansiärerna är nödvändigt för fortsatt finansiering, precis som en förtroendevald svarar på intresset hos sina stora kampanjbidragsgivare.

Problemet med hur vetenskapen finansieras har, liksom problemet med hur val finansieras, nått ett kritiskt skede som förstör vetenskapens integritet som dessa uttalanden från redaktörer för de två mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna bevisar:

”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskning som publiceras, eller att förlita sig på bedömning av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer.” – New England Journal of Medicine Chefredaktör Marcia Angell, MD

”Mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann . . . flagranta intressekonflikter . . . vetenskapen har tagit en vändning mot mörker.” – Lancets chefredaktör Richard Horton

Den här dokumentären:

https://rumble.com/v1nk6tu-science-for-hire-full-movie-a-gary-null-production.html

förklarar att vetenskapen idag är köpt och saknar integritet. Detta har hänt på grund av kollapsen av den vetenskapliga kulturen. Pengar går före integritet och sanning.

Om karriärtrycket på forskare är tillräckligt för att flytta undan integritet och engagemang för sanningen, vad händer då på andra håll i samhället där de styrande normerna är svagare?

Vetenskap är en grundläggande grund. Om det förstörs, som händer framför våra ögon, förstörs civilisationen.

Paul Craig Roberts

Originaltext: anthropocene.live, Den västerländska civilisationen upphör att existera

1 KOMMENTAR

  1. Jag är inte så pessimistisk som artikelnas skribent. Tvärtom tror jag att precis nu ser mänskligheten tydligt den onda ansiktet av Evil, vi förstår vem de är och vad som driver dessa ” evil forces”. Därför blir det lättare att bli fri av detta skit. Vi samlar de ihop, de elakaste och girigaste av människorna och skickar de att bo på någon ö o mitten av havet. De flesta människor är bra, kloka, snälla och arbetsamma . Civilisation ska börja blomma fint, efter vi blir fri av dessa otrevliga kriminella idioterna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här