Trots en enormt ökad användning av medicinska preparat för att i huvudsak dämpa sjukdomssymptom, fortsätter sjukligheten att öka. Merparten av preparaten har alltså ingen synbar effekt på folkhälsan. Jag frågar mig vilka det är som har det verkliga ansvaret för att läkemedelsindustrin idag ser ut som världens största brottssyndikat (i varje fall mätt i bötesbelopp) enligt professorn Peter C. Gøtzsche i hans bok om Dödliga mediciner och organiserad brottslighet.

När jag läser Gøtzsches dokumentation av hur hundratusentals människor blir sjuka och dör varje år helt i onödan på grund av den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras.

Som ett typiskt exempel i en till synes oändlig rad av bedrägligt beteende från läkemedelsindustrin kan vi ta företaget Merck. Merck var under många år en mycket nära samarbetspartner till svenska Astra i USA.  Företaget har starka historiska band till Rockefeller-klanen.

Låt oss titta på fallet med den senare indragna COX-2 hämmaren Vioxx från Merck. Preparatet fyllde på intet sätt någon unik funktion som inte lika bra kunnat fyllas av äldre och bättre beprövade preparat. Enligt Gøtzsche orsakade Vioxx uppskattningsvis 120 000 onödiga förtida dödsfall innan det drogs in. Detta möjliggjordes genom hela kartan av trixande och bestickande för att dölja att preparatet var farligt och genom att tillsynsmyndigheter (främst amerikanska FDA) och inblandade läkare inte gjorde sin plikt att tjäna allmännyttan utan gick företagets ärenden. Och Vioxx var inget unikt undantag bland en lång rad farliga piller, det är bara ett exempel i högen.

Merck betalade senare ca 40 miljarder kronor i böter efter att man 2012 erkänt sig skyldiga till otillbörlig överträdelse av federala lagar i marknadsföringen av preparatet. Samma år betalade företaget ut över 300 miljoner kronor i prestationsbaserad bonus utöver hög lön till sin VD. Vad företaget betalat i mutor till FDA-tjänstemän och läkare innan bubblan sprack står skrivet i stjärnorna. De 40 miljarder kronorna var sannolikt en mindre del av vad man dragit in i intäkter på preparatet. Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse.

Det normala i vårt rättssystem är att bedragare får näringsförbud och fängelse. Varför stänger inte myndigheter ner läkemedelsföretag som dömts för upprepade bedrägerier som man normalt gör med skattebedragare? Näringsförbud helt enkelt! Och varför döms inte företagens styrelseledamöter och direktörer till fä