När man går till doktorn eller tas in för behandling på sjukhus tror nog de flesta att de kommer till en vård som utförs av lärda personer vars kunskap är baserade på en solid vetenskaplig kunskap om vår kropp och dess metabolism. Inget kan vara mer fel.

Om man jämför dagens skolmedicin med de grundläggande naturvetenskaperna fysik, kemi och astronomi så ligger skolmedicinen 400 år efter. Kunskapsläget bland vetenskapsmän inom de grundläggande naturvetenskaperna styrdes för 400 år sedan av den tidens dominerande maktapparat – kyrkan. Vetenskapsmän som Kopernikus och Galilei gjorde observationer i skiftet mellan 15- och 16-hundratalet som kom i konflikt med kyrkans geocentriska världsbild. Galilei ställdes år 1633 inför inkvisitionens domstol och tvingades att avsvära sig sina hypoteser som stred mot kyrkans intressen. Efter detta satte man honom i husarest så att han inte skulle kunna sprida sina irrläror längre.

Inom det medicinska området har vi idag år 2018 en situation som i många avseenden är en kopia av den som rådde när Galilei fälldes. Kunskapsläget vad gäller h