Pieter Borger (MSc, PhD) expert i molekylär genetik och medförfattare till Retraction Initiative of the Corman-Drosten paper hävdar att mRNA-vaccin som vaccin mot covid19 potentiellt kan ändra DNA.