John Lehman som var republikansk medlem av 11-septemberkommission bekräftar nu för The Guardian att det finns klara bevis för att de påstådda terroristerna som enligt den officiella förklaringen ska ha kapat flygplanen fick stöd och hjälp av ett nätverk av personer med anknytning till regeringen i Saudiarabien. 15 av de 19 utpekade kaparna var dessutom från Saudiarabien.

Han uppmanar Obama att skyndsamt publicera de hemligstämplade 28-sidorna som var en del av kongressens rapport “Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11, 2001” (ej att förväxla med 11-septemberkommissions utredning) som visar på Saudiarabiens inblandning.

All fakta pekar mot de tre husen i WTC demolerades med sprängämnen och orkestrerades av neokonservativa personer och grupper inom USA med hjälp krafter i bl a Saudiarabien och Israel för att kunna genomföra sin agenda. Sannolikt samma grupper i USA som står bakom kriget i Ukraina och Syrien, genom skapandet av ISIS tillsammans med Saudiarabien och Turkiet.

Det plötsliga intresset från USA och delar av amerikansk mainstream media kring Saudiarabiens iblandning ska ses i ljuset av den övergripande geopolitiska maktkamp som pågår mellan ett genomkorrupt USA, med handen över ett manipulerat ekonomiskt och monetärt system med dollarn i centrum under ledning av Federal Reserve, och en allians av länder under ledning av Ryssland och Kina som försöker skapa en multipolär och fungerande världsordning.

Saudiarabiens olja har sedan 1973 varit en viktig stomme för den amerikanska dollarn. Den och därmed USA står vid ruinens brant varför Saudiarabien påstås ha planer på att överge den strikta kopplingen till dollarn för handel med olja. Detta är ett direkt hot mot den dolda makten i USA. Svaret är att hota tillbaka med publicering de 28-sidorna och därmed lägga Saudiarabiens iblandning i 11 september för öppen dager för att få dem på andra tankar. Om så sker kommer det vara ett viktigt och avgörande steg för att finna de verkliga förövarna i USA.

Källa

palbergstrom.com