Att medicinska mirakel inträffar känner de flesta till. Vi har väl alla hört talas om personer som från att varit dödssjuka ena dagen på ett till synes oförklarligt sätt snabbt tillfrisknat. I boken ”Remarkable recovery: What extraordinary healings tell us about getting well and staying well” av MarcBarasch och Caryle Hirshberg redogörs för detta fenomen. De intressanta frågorna är naturligtvis; kan dessa ”oförklarliga” tillfrisknande reproduceras, dvs. upprepas under kontrollerbara former och vilka är de underliggande mekanismerna?

Traumatiska upplevelser och negativa känslotillstånd
Att psykologiska faktorer har stor betydelse för ett sjukdomsförlopp är något som vi tidigare avhandlat i 2000-Talets Vetenskap. Traumatiska upplevelser och negativa känslotillstånd kan fullständigt blockera möjligheten att tillfriskna. Att av läkare få besked om att man har en dödlig sjukdom och förväntas vara död inom tre månader tillfogar de flesta patienter ett sådant trauma att de avlider inom den utsatta tiden. Det är väl känt att även helt friska personer p.g.a. apati kan avlida inom tre veckor.

Blockeringar kan leda till döden
Antropologer som studerade Australiens ursprungsbefolkning kunde konstatera att de som uteslutits ur gemenskapen, sedan de brutit mot något tabu, trots dygnet runt övervakning på sjukhus dog korttid därefter. Ett problem är att man oftast inte är medveten om de blockeringar som finns eftersom de ligger i det undermedvetna. De metoderna som hittills används, har enligt min mening, inte varit tillräckligt effektiva för att identifiera de undermedvetna blockeringarna och häva dessa.Traditionell psykoterapi tar alltför lång tid för att uppnå resultat och s.k.energipsykologiska metoder, typ tanke-fältsterapi, går inte tillräckligt djupt.Glädjande nog finns det emellertid en ny metod (se nedan) som ställer de metoder som hittills använts helt i skym-undan. Eller så kanske rör det sig om återupptäckten av en sedan tidigare känd metod?

Trauman som primär orsak
Alltmer tyder f.ö. på att trauma och negativa känslor, som ej bearbetats, kan vara primär orsak till sjukdom. Sjukdomen skulle således vara ett symptom på ett problem som ligger på ett djupare plan.Även om vi blir botade på fysisk nivå,men ej åtgärdat primärorsaken, så kom-mer denna att förr eller senare att ge upphov till sjukdom. I boken ”Feelings buried alive never die”, dvs -känslor som begravts levande dör inte, av Karol K.Truman, förknippar författaren olika sjukdomar med olika undertryckta känslor som således skulle vara primär-orsaken till sjukdomen.Thorwald Dethlefsen, författare till boken ”The healing power of illness”, -dvs sjukdomens helande kraft, menar att patienten inte är ett oskyldigt offer för ett naturens tilltag utan själv skapar sin egen sjukdom. Symptom är kroppsliga uttryck för en psykologisk konflikt, som genom sin symbolism kan avslöja patientens verkliga problem.

Att hantera ovälkomna känslor
Vår oförmåga att handskas med ovälkomna känslor – genom att vi under-trycker dessa kan förr eller senare, enligt ovan, ge upphov till sjukdom. Redan som barn får vi lära oss att inte visa t.ex att vi blir arga. Riktiga män gråter som bekant inte. Ju mer undertryckta känslor vi har desto mer energi går det åt att hålla dessa på plats i det undermedvetna. Begravda känslor dör inte utan yttre händelser triggar av känslor som gör att vi i vissa situationer reagerar automatiskt på ett icke-önskvärt sätt. En del människor bär så mycket smärta inom sig att de hellre bedövar sig med t.ex. sprit, droger eller stora mängder mat än låter sina undertryckta känslor komma upp till ytan. Andra sätt att handskas med ovälkomna känslor är att avleda dessa genom att t.ex.. titta på TV, jogga eller läsa en bok. Man kan naturligtvis också avreagera sig på någon person i närheten eller på ett föremål. En psykolog föreslår att man har en kudde diskret placerad i bilen som man kan banka på när behovet föreligger. Att genom förnuftsmässigt resonemang försöka stoppa en känslostorm, vilket ofta föreslås i s.k. självhjälpsböcker, fungerar inte. Det är som att försöka stoppa ett framrusande tåg genom att ställa sig framför detta. I en kamp mellan känslan och förnuftet vinner alltid känslan. Vi vill väl gärna tro att vi är rationellt tänkande varelser men sanningen är nog att vi istället drivs av våra känslor.

Acceptera känslan
Enligt Lester Levenson, grundare av den s.k Sedona-metoden, så är det vårt mot-stånd mot att acceptera våra negativa känslor som gör att vi inte kan befria oss från dessa. Om vi t.ex. står i en lång varuhuskö och känner hur vi håller på att explodera innombords p.g.a. frustration så är det bästa vi kan göra att fullständigt acceptera känslan och hålla oss kvar i den. Det är också viktigt att inte hålla andan utan att fortsätta att andas hela tiden.Känslan av frustration kan för ett kortögonblick bli intensivare för att därefter avta och rinna av oss. Vi kan betrakta denna känsla som en form av energi som skall passera. Antingen kan vi låta energin strömma igenom oss el-ler blockera den. Blockerar vi den försvinner energin inte utan ackumuleras inom oss. Anledningen till att vi känner frustration är att vi inom oss har den energi som ger upphov till denna känsla. Om vi handskas med oönskade känslor enligt ovan så kan vi befria oss från dessa.

Att finna grundorsaken
Hur skall vi kunna ta reda på vad som är grundorsakerna till en viss sjukdom?Och hur skall vi lösa upp underliggande trauma och befria oss från symptomet – sjukdomen ?Den som enligt min uppfattning ut-vecklat den bästa praktiska metoden som ger svar på dessa frågor är Brandon Bays. I boken ”The Journey”, som nu-mera finns översatt till svenska undertiteln ”Resan” på Richters förlag, så redogör hon för sin metod som närmast kan kallas mirakelmetoden.

Brandon Bays
Sommaren 1992, vid 39 års ålder, insåg Brandon att hon inte längre kunde förtränga det faktum att magen på den sista tiden börjat svälla. Hon hade svårt för att acceptera att det skulle vara något fel på henne eftersom hon hittills varit vid perfekt hälsa. De senaste 12 åren hade hon varit verksam inom alternativ sjukvård och undervisat i näringslära, hälsolära och välbefinnande samt lett kurser i personlig utveckling. Själv så hade hon endast ätit vegetarisk mat, druckit vatten som var filtrerat och varje dag hoppat på en mini-trampolin. Kort sagt så tyckte hon att hon skött om sig och gjort allt rätt. När hon efter sex veckors väntetid fick tid hos en läkare hade magen antagit stor-leken av en fotboll vilket gjorde att hon såg ut att vara gravid i femte månaden.Läkaren konstaterade att Brandon hade en tumör i livmodern och att denna orsakade blödningar och hotade att krossa inre organ så enda alternativet var omedelbar operation. Om inget gjordes för att stoppa de inre blödningarna så riskerade hon att inom några dagar avlida enbart p.g.a. blodförlusterna. Eftersom Brandon insisterade på att före eventuell operation behandla sig själv med alternativmedicinska metoder så kom de överens, efter en längre och intensiv diskussion, att uppskjuta operationen en månad. Detta förutsatte emellertid att Brandon snarast fick stopp på blödningarna. Brandon berättar att när hon lämnade läkaremottagningen och möttes av Los Angeles strålande solsken så upplevde hon det som om hon befann sig i ett annat medvetande-tillstånd – tiden stod stilla och hon kände sig mycket lugn i förvissningen att tumören var en gåva som hade något viktigt att lära henne.

Intuitionen vägledde Brandon
Det var inte frågan om att hon skulle bli botad utan snarast om hur. Intuitivt så insåg hon att det inom henne som orsakat tumören också skulle kunna få tumören att försvinna. Hon hade läst om och kände till personer med svåra sjukdomar som, genom vad som brukar betecknas som mirakel, blivit helt friska. Kunde dom bli friska så skulle väl hon kunna bli frisk. Hon insåg att intellektet inte skulle leda henne till vad som orsakat tumören utan hon var tvungen att förlita sig på sin intuition.

Något bortom
Brandon Bays säger; -Jag var tvungen att gå bortom allt som jag hade lärt mig inom det alternativmedicinska området.Tydligen hade jag inte det fullständiga svaret. Jag drevs att söka långt underytan efter något djupare.-Den resa hon påbörjat ledde henne till att utveckla en synnerligen effektiv process för att nå allt djupare delar inom sig själva tills hon fann ”thesource” – det verkliga jaget, själen. Resan: tumören borta. I detta medvetandetillstånd så fick hon reda på det trauma som var orsaken till sjukdomen, och kunde befria sig från detta. Sex veckor efter det första läkarebesöket bekräftade läkarna vad Brandon redan visste – att tumören fullständigt försvunnit. I sin bok redogör Brandon, utan några hemligheter, utförligt för hela processen och uppmanar läsaren att själv tillsammans med någon vän praktisera denna.

Fri från lungcancer
Hon berättar också hur personer med långdragna depressioner m.fl sjukdomar snabbt blivit friska genom att gå till sjukdomens grundorsak. En intressant redogörelse handlar om Jim, en 67-årig man, som hade lungcancer och fått tre månader att leva. Tumören i lungan var stor som ett ägg. Han var främst intresserad av varför han fått sjukdomen. Under sin”resa” får Jim fram minnen från sin barndom i London under Andra Världskriget. En dag under tyskarnas bombande så rusar han hem från skolan och finner sin mor liggande bland ruinerna. Hon ser ut att sova och Jim skakar om henne för att hon skall vakna tills en polisman upplyser honom om att hon är död. Jim känner ett fullständigt ursinne över hur tyskarna kunnat döda hans mor. Det kom att ta mer än femtio år innan han blev befriad från detta trauma. När Jim lämnar Brandon Bays så säger hon till honom att nu får han inte bli förvånad om cancern försvinner. Nja, det köper han inte för enligt läkarna så har ingen med den här typen av lungcancer blivit botad. Tre veckor senare ringer Jims brorsdotter och berättar att tumören enligt MRI-scan har försvunnit.

Brandon Bays i England
Numera är Brandon bosatt i London där hon också leder välbesökta kurser. De som kommer till dessa är inte endast sjuka personer utan även välbeställda och utåt sett framgångsrika människor som är intresserade av sin personliga utveckling inom det andliga området. Den metod som Brandin Bays lär ut är i grund och botten en mycket effektiv medvetandeutvidgningsprocess.

Av: Bengt Larsson

Artikeln publicerad redan år 2001

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här