Som vi tidigare har dokumenterat med vetenskapliga bevis, så är det vanligt att vaccin inte är effektiva och att dom är giftiga, även dödliga. Vad finns det då för alternativ till vaccin som kan skydda en från virus och bakterier?. Vi ska i denna artikeln titta närmare på ASAP nano-silver, D3-vitamin och Cannabinoider. Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln.

En studie publicerad i The Lancet som rapporterades i WDDTY Vol. 16 nr 12, mars 2006, (Lancet 2006; 367: 303-13). Rapporterade att forskare har funnit att läkemedlen i frontlinjen mot kampen mot fågelinfluensa, är ineffektiva mot säsongsbunden influensa. Teamet granskade över 52 studier för att utvärdera effekten av antivirala läkemedel mot influensa hos friska vuxna, men kunde inte hitta ”några trovärdiga bevis” för effekterna av Relenza (zanamivir) och Tamiflu (oseltamivir) på fågelinfluensan och pandemiska influensa virus. En nyare studie publicerad i British Medical Journal visade att det inte finns några bevis för att Tamiflu och Relenza verkligen förhindra komplikationer i barn 12 år och yngre. Tamiflu är inte heller effektivt mot svininfluensan och dom flesta virusen denna säsongen, det ger även mer än hälften av alla barnen som använder det mardrömmar, oro och en sänkt koncentrationsförmåga. Trots detta säljs det som något som ska bota en från svininfluensan. Lagliga läkemedel dödar över 300,000 människor och skadar ett par miljoner varje år. Några läkemedel som har fått tagits bort från marknaden över åren inkluderar, Rezulin, Lotronex, Propulsid, Redux, Pondimin, Duract, Seldane, Hismanal, Posicor, Raxar, Baycol, Viox, Propulsid, Palladone, Paxil, Effexor, Seroxat. Därför är det viktigt att veta vad det är man stoppar i sig, då du inte alltid kan lita på att en doktor ger dig dom bästa råden. Vi ska nu titta närmare på några säkra alternativ till vaccin.

ASAP nano-silver.

Denna, av läkare rekommenderade, kliniskt testade ASAP nano-silver har med framgång använts i afrikanska sjukhus för att behandla malaria, kolera, AIDS, influensa, MRSA (meticillinresistenta stafylokocker aureaus), hepatit, luftvägsinfektioner (pneumoni, bronkit), tuberkulos, gonorré, bihåleinflammation, matförgiftningar, vaginit, staph och strep infektioner, trast, brännskador, sår, hudinfektioner, blöjeksem, och listan kan göras lång. ASAP nano-silver har visat sig i en djurmodell studie i ett NIH lab tillhörande den amerikanska regeringen, att kunna öka överlevnaden hos möss med 100% mot det dödliga H5N1 fågelinfluensaviruset, vid användning av produkten oralt dagligen, studien är släppt i en expertgranskad tidskrift. ASAP nano-silver har bevisats i en preliminär, oberoende, peer reviewed tidskrift, att kunna öka T-lymfocyter i 7 mänsklig AIDS-patienter med i genomsnitt nästan 40%, av fyra månaders oral användning av endast 15 ml per dag.

Revolution i vården av brännskadade. SVT rapporterar,

”Varje år tar Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) emot ca 400 barn som bränt sig. Behandlingsmetoden man nu använder togs i bruk för 7 år sedan. Den går ut på att förbanden avger silverjoner i såret som gör att risken för infektioner minskar dramatiskt. Det visar nya siffror från ALB som Rapport har tagit del av. Sedan läkarna började använda silverförbanden så har vårdtiden minskats från elva till två dygn. Samtidigt har antibiotika användningen kunnat sänkas med hela två tredjedelar för de svårast skadade patienterna. Förutom att minska barnens lidande har silverbehandlingen lett till att landstinget sparar drygt 40 tusen kronor per inlagd patient. Dessutom har ingen av patienterna drabbats av livshotande infektioner sedan metoden introducerades.”

“Based on my research, I have found the new silver solution to be a safe and effective weapon against harmful yeasts, viruses, and bacteria. Its low concentration, high effectiveness, and lack of side effects make it an ideal supplement for the prevention and
care of conditions associated with these pathogens.” Kenneth Friedman, Ph.D. (MIT), M.S. (MIT & Harvard)

“To date, there are no potentially pathogenic bacteria tested that…[this] product has not killed.” Dr. R. Leavitt, Professor of Molecular Biology and Microbiology Brigham Young University

“I would like to bring to your attention a resource [silver sol] that I feel can be utilized in the area of bio-defense from bio-terrorism to infectious diseases such as SARS.” Dr. Paul K. Carlton, Director of the Integrative Center for Homeland Security, Former Surgeon General of the United States Air Force

 

American Biotech Labs har för närvarande över 50 studier som har genomförts på produkterna och deras effektivitet. Sammanlagt har 180 labbrapporter och studier dokumenterat fördelarna med att använda ASAP nano-silver. Dessa studier omfattar tusentals antimikrobiella tester vid flera internationella, statliga, stora universitet och även privata laboratorier. En antibiotika jämförelse studie har släppts i ett internationellt vetenskapligt granskat papper, med övertygande resultat. Där har också varit fyra olika oberoende studier på människor, inklusive en med 124 patienter från flera sjukhus och kliniker i Västafrika. ASAP nano-silver har även gått igenom patentprocessen, vilket visar att det är något som fungerar effektivt.

American Biotech Labs har idag fyra olika EPA godkännanden, ett godkänt homeopatiskt läkemedel från Ghana i Västafrika, och ett antal andra internationella godkännanden som är på väg. American Biotech Labs produkter visade sig vara så effektiva att presidenten för företaget ombads att vittna inför en amerikansk kongress kommitté. Kommittén mottog också många sidor med hård effektivitet data, uppgifter som ingår i tillägget till kongressens vittnesmål. Inkluderat i bilagorna var personliga rapporter om produkternas effektivitet från ett antal oberoende personer inklusive en berömd cancerläkare, en av världens bästa materialforskare, en trestjärnig militär general som tjänstgjorde som Surgeon General av USAs luftvapen. Han är nu pensionerad och arbetar för Homeland Security. Han är också en av de högst rankade amerikanska senatorer och en utbildad doktor.

Sannolikheten för en handling av bioterrorism, involverande tillverkade virus eller bakteriella patogener, blir större för varje dag som går. Det är praktiskt taget omöjligt för myndigheterna att planera ett effektivt försvar mot alla kända infektiösa agens som eventuellt skulle kunna användas i en sådan attack. Som Katarina-katastrofen i New Orleans grafiskt demonstrerade, när systemet bryter ihop, är du på egen hand.

 

Säkerheten.

Ett antal oberoende cytotoxicitet undersökningar har blivit fullgjorda på amerikanska Biotech Labsâ € ™ nano-silver produkter. Både 10 och 22 ppm konstaterades att inte göra någon skada alls på vare sig människor eller ap celler, vilket innebär att de var helt icke-cyto-toxiska. ASAP nano-silver gel produkter testades för cytotoxicitet vid både 24 och 32 ppm av ett oberoende FDA / EPA godkänt lab. Enligt FDA riktlinjerna är cytotoxicitet rappoterat på en skala från 1-4 (4 är mycket cyto-giftigt och 1 är mycket säker att använda). Testerna visade att både 24 och 32 ppm ASAP nano-silver produkter är nivå 1, med andra ord så har dom en liten eller ingen negativ effekt på huden. Två injektion musmodell studier som har testat ASAP nano-silver har genomförts på en nivå av 50 mg / kg, vid både 10 och 32 ppm nivåer. Båda studierna visade på att produkterna var helt giftfria för försöksdjuren.

Talrika orala toxicitetsstudier har slutförts på amerikanska Biotech Labs ™ nano-silver produkter. Oberoende LD-50 tester på djur på nivåer som motsvarar ungefär 200 gånger den normala interna bruk vuxendosen befanns vara icke-toxiskt för djuren. En En 28-dagars fågelinfluense studie genomförd av ett amerikanskt NIH virologi lab inkluderade även en toxikologisk studie i vilken djuren utfodrades nivåer av nano-silver på 10-200 gånger den normala dosen dagligen. ASAP nano-silver befanns vara giftfritt för djuren i långtidsstudien. En separat Medical College undersökning testade intag av amerikanska Biotech Labs ™ nano-silver i djur vid doser av 0,5 ml, 1,0 ml och 1,5 ml dagligen i 28 dagar, och återigen fann produkten att vara helt giftfri för djuren. Ett indiskt (WHO godkänt) lab testade ASAP nano-silver för giftighet i en musmodell studie vid nivåer av 50, 500, 5.000 mg / kg. Produkten visade sig igen att vara helt giftfri för djuren på alla nivåer som blev testade i den indiska studien. En peer-review preliminär HIV människostudie fann att intag av 15 ml per dag i fyra månader av 10 ppm ASAP nano-silver, inte hade någon negativ inverkan på de sju mänskliga patienterna. Över 120 sjuka patienter rapporterade inga negativa effekter från någon av de fyra sjukhus och kliniker som har testat produkten, antingen vid externt eller internt bruk (mestadels internt bruk).

Den europeiska kommissionen har beslutat att den orala användingen av silver är säkert. Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd GD, yttrande anges i Direktorat B – Vetenskapliga hälso yttranden om användning av silver i medicintekniska produkter, drycker och kompletterar utfärdat deras yttrande den 27 juni, 2000 efter en omfattande undersökning av ämnet. Deras åsikt anges i deras slutsats på sidan åtta. I yttrandet sägs: ”Enligt bilaga IV i direktiv 94/36, Silver (E 174) kan användas för att färga både mat och dryck, och metallen kan också intas i form av kosttillskott som säljs i hälsokost affärer. Med andra ord ansåg de att silver metall, som ett tillägg, var säkert för oralt intag.

För mer information besök lifesilver.com

D3-vitamin.

Den höga naturliga produktionen av vitamin D3 kolekalciferol i huden är den enskilt viktigaste faktan varje människa bör veta om D-vitamin, ett faktum som har djupgående innebörden för det naturliga mänskliga tillståndet.

Tekniskt sett är det inte en ”vitamin” D-vitamin är i en klass för sig själv. Dess nedbrytningsprodukt, kalcitriol, är faktiskt en secosteroid hormon som påverkar över 2000 gener (cirka 10% av det mänskliga genomet) i människokroppen. Aktuell forskning har inblandad D-vitaminbrist som en viktig faktor i patologin vid minst 17 sorter av cancer och hjärtsjukdomar, stroke, högt blodtryck, autoimmuna sjukdomar, diabetes, depression, kronisk smärta, artros, benskörhet, muskelsvaghet, muskelförtvining, fosterskador, tandlossning, och mycket mer.

Vitamin D’s inflytande på viktiga biologiska funktioner som är avgörande för ens hälsa och välbefinnande gör att vitamin D inte längre kan ignoreras av sjukvården och inte heller av individer som strävar efter att uppnå och bibehålla ett bättre hälsotillstånd. Vill man ha rätta D-vitamin nivåer så är det viktigt att man använder sig av D3-vitamin produkter och inte vanlig D-vitamin.

Solljus och din hälsa.

Om vuxna och ungdomar regelbundet undviker exponering av solljus, visar forskning en nödvändighet för att komplettera med minst 5.000 enheter (IE) D-vitamin dagligen. För att få detta belopp från mjölk skulle man behöva konsumera 50 glas. Med en multivitamin skulle mer än 10 tabletter bli nödvändigt. Inget av det är tillrådligt. Huden producerar cirka 10.000 IE D-vitamin som svar till 20-30 minuter av sommar solexponering.

Det finns 3 sätt för vuxna att försäkra tillräckliga nivåer av vitamin D:

• Se till att regelbundet exponeras av middagssolen under senvåren, sommaren och tidiga hösten, exponera så mycket av huden som möjligt.

• Att regelbundet använda ett solarium (undvik solbränna) under de kallare månaderna.

• Ta 5000 IE per dag i tre månader.

Studier har visat att D-vitamin minskar förekomsten av respiratoriska infektioner hos barn.

Cannabinoider


Dödligheten av visa sorters av influensa har med det häftiga inflammatoriska svaret drivet av Tumör nekrosis faktor (TNF) att göra. Endocannabinoider är naturens väg av att kontrollera TNF aktivitet. Phytocannabinoider kan imitera naturliga endocannabinoider för att förhindra häftiga inflammatoriska immun svar. Cannabis är rikt på cannabinoider, och ges redan ut som medicin i USA för att hjälpa emot influensa. Att röka cannabis när man är infekterad av influensa kan ge svåra konsekvenser, det får endast ätas. Cannabis får inte heller användas mot infektioner som tuberculosis, Legionella, pneumophila, och Leishmania.

Det finns många studier som visar förmågan av cannabinoider att reglera kaskaden av pro-inflammatoriska immun svar. Neutrophil och monocyt migration i hämmas genom att aktivera CB2 receptorer , cannabinoider minskar svaret till pro-inflammatoriska chemokines och cytokiner inklusive Tumör nekrosis faktor (TNF). Effekten av THC på influensa inducerad lunginflammation har också undersökts. Dessa studier visade att THC kan förhindra influensa framkallad lung-epithelial celldöd.

Cannabinoider har även blivit visat att vara effektivt för att krympa tumörer. Cannabinoider blockerar kärlväxten genom att halta växten av blodkärlen som ger tumören liv.

Hur du skyddar dig mot virus utan vaccin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här