Island ett steg närmare bankdelning

island Islands lösning

Alfheidur Ingadottir har än en gång lagt sin motion om bankdelning i det isländska alltinget, och antalet medmotionärer har nu ökat till 16. Motionen uppdrar åt regeringen att förbereda för ett införande av en fullständig bankdelning till den 1 februari 2013. Presentationen av motionen den 24 oktober följdes av en timslång debatt i alltinget. Motionen ska nu behandlas i ekonomi- och handelsutskottet, innan den kommer upp till omröstning, vilket väntas ske i slutet av november. Alfheidur är vice talman i alltinget och gruppledare för Vänsterpartiet – De gröna, vars partiledare Steingrimur J. Sigfusson också är Islands industriminister.

Debatten i alltinget ägde rum veckan efter att tre ”ekonomiska experter”, som har utrett behovet av en bankreform, kommit fram till att en bankdelning allvarligt borde övervägas. Självständighetspartiet, det enda partiet som inte finns med bland medmotionärerna till Alfheidurs motion, förklarade i alltingsdebatten att det beror på att de har lagt en egen motion om bankdelning. Det gör att det finns skäl att tro att även Självständighetspartiet kommer att rösta för Alfheidurs motion, när den kommer upp till omröstning, och att motionen då kommer att gå igenom. Island blir då det första landet som beslutar om återinförande av bankdelning.

Alfheidur har i andra sammanhang uppmanat de folkvalda i de övriga nordiska länderna att överväga ett liknande initiativ, och sagt att frågan om bankdelning kunde lämpa sig för att tas upp i Nordiska rådet. ”Vi är valda för att tjäna folket, och vi måste agera modigt för att skydda folket i denna tid av djup ekonomisk kris”, säger hon.

Originaltext: larouche.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here