Lars Bern kommenterar videocitat av Stefan Löfven (S) och miljöminister Isabella Lövin (Mp) vilka båda anser att koldioxid och klimatuppvärmning ger dåliga skördar, flyktingströmmar och samhällskollaps. Bern håller inte alls med: ”Ministrarnas bristande kunskap inom naturvetenskap är beklämmande”.

Lars Bern hänvisar till att de faktiska och observerbara förändringar som uppmätts gällande tex temperaturhöjningar inte ger världen några katastrofer. Det uttalandet står i kontrast till Löfvens och Lövins påståenden om att katastroferna snart kommer.

Snarare ser vi att den biologiska tillväxten ökar som en följd av ökad temperatur och mer koldioxid. Indien har mycket bättre skördar tack vare ökad nederbörd och klimatförändringar. Bilden som målas upp att klimatförändringarna leder till svält är falsk, säger Bern.

Även när det gäller påståendet att vi kommer att se torkkatastrofer är vilseledande. Högre nederbörd och mer värme leder generellt till högre resistens mot torka hos växter. Ökenspridningen sker inte längre. Ökad koldioxid i atmosfären genererar bättre och djupare rotsystem. Högre halt av koldioxid i luften leder även till att växterna förlorar mindre vätska genom klyvöppningarna i bladen.

Statistiken över världens skördar visar på bättre skördar. Däremot sker markförstöring genom att skogar huggs ner, säger Lars Bern. Det gäller att inte blanda ihop saker.

Läs mer på newsvoice.se