Journalisten, miljöaktivisten och författaren Sven Anér, som i över trettio år var en närmast outtröttlig privatspanare och debattör inom Palmemordet, har avlidit i en ålder av 96 år.

Anér föddes i Uppsala 1921 där pappa Josef var direktör och mamma Gunvor jobbade som lärare. På faderns anmodan gick Sven Handelshögskolan i Stockholm 1940 men affärsvärlden lockade inte och efter en filosofie kandidatexamen i Lund flera år senare sökte han en tjänst på Dagens Nyheter 1948 och blev sedan kvar där som reporter i många år.

”Om jag jämför med Dagens Nyheter, där jag jobbade 1948-62, tycker jag att nöjesdelen, bio och teater, är alldeles överdimensionerad, sa Anér i en intervju 2012. ”När det gäller den rena nyhetsbevakningen var vi bättre på den tiden, genom en korrektare bedömning av nyheterna. Den ytliga journalistiken låg redan då på kvällstidningarna.” (1)

Han arbetade också på Sveriges Television där hustrun Lena Anér Melin var översättare. Anér engagerade sig även i miljöfrågor och var 1981 med och startade Miljöpartiet tillsammans med Per Garthon. Anér lämnade dock partiet ganska snart, bland annat efter att det påståtts att Gahrton förordat samarbete med KDS, (vilket förnekades.) ”Men jag vädrade också, hela tiden, mina mycket äkta och oförfalskade åsikter, skrev Anér senare. ”Per har säkert rätt då han säger att jag tappade förtroende. Jag sökte detta förtroende men så sa det plums.” (2)

Anér intresserade sig tidigt för Palmemordet. Med en aldrig sinande kraft föresatte han sig att begära ut all tillgänglig information i ämnet för att försöka pussla ihop vad som egentligen hänt och vad som verkligen låg bakom. Förutom att han deltog i flera debatter och skrev flera böcker, däribland ”Polisspåret: Mordet på Olof Palme,” 1988,  ”Cover-up: Palmemordet,” 1998 och ”Palmemordet: de sammansvurna,” 2011, gav han mellan 1993–2005 ut Palme-nytt, ett informationsblad i ämnet som ofta gick i polemik med den officiella mordutredningen.

Helt orädd, och med en nitiskhet som ibland övergick i synnerligen förhastade slutsatser enligt vissa kritiker, tvekade han inte att namnge folk som han ansåg var inblandade i mordet. Anér menade att man redan från början inlett en mörkläggning från myndighetshåll. Han var misstänksam mot spaningsledaren Hans Holmér, som enligt egen utsago tillbringat mordnatten på ett hotell i Borlänge. (3) Detta eftersom han skulle åka Vasaloppet samma helg.

Men, som bland annat författaren Anders Jallai, frågat sig, varför åka till Borlänge och övernatta, om man på söndagsmorgonen ska åka skidor från Sälen hela 19 mil därifrån? Anér sökte upp hotellet där Holmer sade sig ha övernattat men enligt Anér fanns inga uppgifter i registren om en inbokning på hotellet. Ingen i personalen hade heller sett Holmér där. (4) Notabelt i sammanhanget är att Anér fick stöd från Holmérs egen chaufför Rolf Dahlgren. Enligt Dahlgren så hade han kört Hans Holmér i Stockholm under mordnatten. (5)

På senare år intresserade sig Anér även för Estoniakatastrofen. 2004 kom boken ”Estonia sprängdes: Utförligt referat och kommentarer på svenska till de kompletta dokumenten på engelska” och året därpå började han ge ut nyhetsbladet Estonia-brevet. Anér var bekant med prisbelönte journalisten Hannes Råstam, som gick bort i cancer 2012. ”Det var så befriande att tala med Hannes,” berättade Anér, ”verkligen samtala. Det öppna samtalet får sällan rum i det revir jag försöker göra till mitt, endast de små kitsliga breven om att förundersökning pågår och att sekretess föreligger, svepskäl som byråkraterna inte själva tror på.” (6)

”Jag är lärd, från den DN som fanns på 40-talet,” skrev Anér i memoarboken ”Så fick det bli,” ”att en journalist inte får väja eller stoppa helt, när han märker att det blåser. Metoden, som livsstil, är inte helt lättsam, det kan jag inte påstå, och Vargen väcker mig 03.45 och undrar vad i helvete jag håller på med.” (7)

Anér var även god vän med tecknaren EWK, (Ewert Karlsson) en av Sveriges mest kända politiska illustratörer. Förutom att Anér fick originalteckningar gjorde EWK även omslagsbilder till hans böcker. Något som en gång föranledde Anér att rikta följande pik till de officiella mordutredarna:

”EWK:s omslagsteckning till min bok passade in på den svenska allmänhetens allt mer frustrerade inställning till de pågående spaningarna: mannen som letar där gatljuset är som starkast.”  (8)

Vad beträffar svenska massmedier så föregicks Anér oftast av tystnad. ”Jag är van vid att tidningarna säger att de ska komma när jag släpper en bok men de dyker aldrig upp,” sa han i en intervju med Uppsala Nya Tidning 2016. ” Då har någon höjdare på tidningen gett nya direktiv; Nej för helvete, det är ju Sven Anér, det jobbet åker vi inte på.” (9)

På ålderns höst startade Sven en egen blogg där han ändra fram till 95 års ålder skrev om ämnen som han brann för. (10)

Sven Anér efterlämnar hustru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Av: Michael Delavante

 

Källor:

(1) En kritiker ute i kylan, Miljömagasinet 38, 21 september 2012

(2) Sven Anér: Så fick det bli. http://schlaug.blogspot.se/ söndag 30 november 2014

(3) Hans Holmér, ”Olof Palme är skjuten,” (sidan 26)

(4) Vad gjorde Hans Holmér kvällen då Palme mördades? Dec 18th, 2011 by Anders Jallai.

(4) Vad gjorde Hans Holmér kvällen då Palme mördades? Dec 18th, 2011 by Anders Jallai.

(6) Hannes Råstam död.

(7) Sven Anér så fick det bli. http://schlaug.blogspot.se/2014/11/sven-aner-sa-fick-det-bli.html

(8) Sven Anér skänker EWK-teckning, http://