Den farligaste av alla psykiska epidemier är masspsykosen. En masspsykos är en epidemi av galenskap som inträffar när en stor del av samhället förlorar verklighetsgreppet och faller ner i vanföreställningar.

Ett sådant fenomen är inte fiktion. Två exempel de amerikanska och europeiska häxjakterna under 1500- och 1600-talen och totalitarismens framväxt under 1900-talet. Vilka är de olika stegen av masspsykos och kan en masspsykos upphävas?

academyofideas.com