Möt författarparet bakom boken Robotfolket i en intervju där de berättar om boken och dess budskap.