Intervju med författarna till boken Kollision inspelad av Newsvoice.

Intervju och samtal 33 minuter om

 • BOKEN – Vad den handlar om 1:50
 • NORMSYSTEMEN – Som sätter ordnngen 2:50
 • SEENDEHORISONTEN – Människans seende och systemlösningarna 5:30
 • MEDIA – Information eller opnionsbildning 7:05
 • MEKANISKA VÄRLDSBILDEN – Om vår splittrade värld 9:40
 • BARNOMSORGEN – Hur människor tidigt lär sig att inte knyta an till varandra 10:30
 • ÖVERVAKNINGEN – Den sinande integriteten och rädslan att fritt yttra sig 15:30
 • DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN – Den utarmade människan 18:45
 • PROTESTRÖRELSERNA – Hur man skapar en annan ordning 19:20
 • FRAMTIDEN – Fortsatta protester helst utan ledarskap 24:10
 • STÖRSTA HOTEN OCH LÖSNINGEN – Västvärldens osynliga murar. Människan som lösning. 25:15
 • FLÅSDEBATTERNA – Som skymmer sikten 28:00
 • DEN NYA AKTIVISTEN – Bortom ideologier och system 29:00
 • BOKEN – Varför den är speciell 30:30

Läs mer och beställ boken på www.kollision.humancreations.se