Max Winter: “För cirka ett år sedan valde jag att pausa min aktivitet inom rörelsen i Sverige, efter att oavbrutet ha tagit kampen för folkets fri- och rättigheter sedan starten av pandemin 2020.

Sedan dess har det varit ett mindre behov av att stå upp för dessa frågor i landet och jag väljer nu att avsluta mitt engagemang helt då jag valt en annan väg som jag ser som lösningen för framtiden.

Det har varit en otrolig resa med stora framgångar och utmaningar som har varit väldigt lärorika. I det stora hela har rörelsen gjort mycket för Sverige i en tid där den behövdes som mest och jag kommer för alltid att vara stolt över vad vi lyckades åstadkomma och min egna insats och uppoffring.

Det kommer att finnas ett fortsatt behov av rörelsen i framtiden. Den sattes nyligen i beredskap Inför hösten då det pratades det om att en ny pandemi eventuellt skulle uppstå, men så vart inte fallet. Vi kan nog inte förvänta oss någon pandemi på ett tag som det ser ut, men däremot behöver rörelsen vara redo och de som driver den kommer fortsätta följa utvecklingen och ta kampen om det skulle behövas.

Utöver den tidigare pandemin som främst inskränkte vår rörelsefrihet och demonstrationsfrihet så finns även andra viktiga frågor som fortfarande är lika aktuella idag att stå upp för så som yttrandefriheten.

Det är ett av många områden som denna rörelse kommer fortsätta fokusera sitt engagemang på och ha som en primär uppgift för att motverka den negativa utvecklingen som vi ser mot friheten i Sverige, något som många med oss även vet bara är början på en längre förändringsprocess som ännu är i sin linda. Det visar på behovet av att tänka långsiktigt och att fortsätta bygga rörelsen för framtiden, så att den står redo när den behövs som allra mest.

Det är därför jag nu lämnar över rodret till Erik Mattsson som kommer driva den vidare. Han gör det med mitt fulla stöd och förtroende. Vi har satt en tydlig riktning för Frihetsrörelsens framtid och jag är övertygad om att det vi sett hittills bara är början och att vi kommer se många stordåd framöver.

Det finns en förening med namnet Frihetsrörelsen som rörelsen kommer att drivas ifrån och namnet är även registrerat hos PRV (Patent och Registreringsverket) för att säkerställa att den inte kommer i orätta händer och fortsätter tjäna folkets intressen och inte någon enskild individs.

Jag vill tacka alla människor som varit med och bidragit till denna rörelse på något vis. Det är ni som är rörelsen och den kommer alltid att leva vidare i Sverige på ett eller annat sätt. Framtiden tillhör er.”

 

Frihetsrörelsen ska fortsätta visa på styrka och civilkurage

Erik Mattsson, ordförande för Frihetsrörelsen kommenterar:

“Det känns mycket hedrande att få förtroendet att driva rörelsen vidare så vi kan bygga en starkare gemenskap tillsammans och se till att viktiga frågor och utmaningar bemöts på rätt sätt framöver. Vi kan aldrig tillåta att propaganda kombinerat med censur stryper människors fri- och rättigheter i Sverige.

Det måste alltid finnas ett utrymme för en öppen diskussion och debatt kring alla frågor, gör det inte det så leder det till en triangulering där människor inte längre har möjlighet att få sina röster hörda.

Det har varit helt fantastiskt att se folket resa sig och tåga på gator och torg. Det är något som kommer fortsätta att stärka oss och inspirera människor för framtiden när det gäller att vi behöver stå starka igen. Tillsammans ska vi nu fortsätta visa på styrka, civilkurage och stå stadigt när det blåser.

Med detta sagt så vill jag tacka Max Winter för hans insats och förmåga att inspirera människor genom att tydligt ha visat vart gränsen går och vi kommer fortsätta bevisa det i framtiden i hans anda.”

Max Winter lämnar över ledarskapet för Frihetsrörelsen

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här