Efter drygt sex års studier har jag kommit fram till att ME orsakas av skadad glykokalyx och brist på kväve (N). Vad som skadar glykokalyx och vad som orsakar brist på N väntar jag med att förklara till slutet. Först till vad som sker när glykokalyx är skadad och det är brist på kväve.

Baserat på vad 1998 års nobelpristagare i medicin och fysiologi, Furchgott, Ignarro och  Murad, redovisade för att få sitt pris så är det endotelcellerna som levererar kväveoxid (NO) till artärernas muskelskikt tunica media, som består av glatt muskulatur. Utan NO tappar tunica media sin elasticitet och spänst dvs stelnar. Konsekvenserna av detta är tydligast längst ut i artärerna där de terminala arteriolerna kan ha en innerdiameter på ner till 2µm.

Eftersom en röd blodkropp full med syre (O²) är 7-8 µm så är det lätt att förstå hur svårt det blir för blodkroppen att passera genom en av NO-brist stelnad terminal arteriol. Observera att från arteriolen kan inte syre diffundera genom kärlväggen och vävnaderna till enskilda celler. Syrediffussion sker endast genom kapillärvägg, vilken inte har någon tunica media (muskelskikt). Kapillärers kärlvägg består enbart av ett enkelt lager av endotelceller. Observera att glykokalyx är en integrerad del av endotelcellerna. Om då stelnad arterioler gör att leveranser av röda blodkroppar in i kapillärerna minskar och kanske upphör så minskar och upphör också diffusionen av syre från kapillärerna genom vävnaderna och in i cellerna där således syrebrist uppstår.

När syrebrist uppstår i cellen så minskar energiproduktionen (ATP). Om den minskade energiproduktionen inte räcker till för det som den ska göra för att du ska må bra så kopplar cellen in fermentation dvs jäsning av glukos som komplettering. Denna urgamla metod för tillverkning av energi har två nackdelar: 1. Fermentation tillverkar mycket mindre mängd energi (ATP) än vad den ordinarie energiproduktionen med hjälp av syre klarar av. 2. Fermentation lämnar restprodukten mjölksyra, som är sur och på vilket den basiska cellens nerver reagerar och patienten känner som smärta. Det är först när syreleveranserna till cellen blir tillräckliga som jäsningen av glukos upphör och mjölksyran automatiskt ombildas till laktat, som är basiskt, varvid smärtan försvinner.

Sammanfattningsvis så innebär jäsning av glukos att patientens ork minskar och kan utvecklas till total orkeslöshet tillsammans med en oerhörd smärta – de två typiska symptomen hos ME-patienter.

Slutligen, som lovat, förklaringarna till vad som skadar glykokalyx och varför det kan bli brist på kväve. Glykokalyx kan skadas under 1. ett snabbt förlopp exempelvis genom bakterier med resultatet sepsis och stor risk för organsvikt och död, 2. under en mycket långsam utveckling under många år kanske utan att patienten lägger märke till några särskilt besvärande symptom. Den förklaring som dominerar litteraturen pekar ut hyperglykemi under många år, långt innan du får diagnosen diabetes eller prediabetes, som orsak till nedbrytning av glykokalyx. Under denna långsamma nedbrytning tappar glykokalyx succesivt sin homeostas och därmed minskar dess negativa elektriska laddning vilken ska repellera negativt laddat innehåll i flödet inne i artären dvs blodkroppar, kolesterol mm. Då minskar glykokalyx förmåga att, av syre från luften vi andas in och av kväve från de mörkt gröna ovanjordgrönsaker vi äter, ”tillverka” kväveoxid.

Hur kan det uppstå kvävebrist när luften vi andas in består av ca 78% kväve? Det är bara det att vi andas ut lika mycket eller till och med lite mer, varför den kväve som kroppen behöver måste hämtas från det vi äter. Då är den absolut bästa kväverika födan mörkt gröna ovanjordgrönsaker såsom bladspenat, ruccolasallad, broccoli, persilja, gräslök mm. På vägen ner genom matstrupe, magsäck och tunntarm så spjälkas dessa grönsaker så att kvävet under passagen genom tunntarmen genom diffusion kan ta sig in i portvenens tillflöden för vidare transport till levern och syresättning i lungorna för att i artärerna träffa på kväve och bilda kväveoxid (NO) för vidare leverans till artärernas tunica media (muskelskikt), vilket på så vis kan bibehålla sin elasticitet och spänst och inte stelna.

Det som gör att inte fler människor lider av symptom och sjukdomar orsakade av skadad glykokalyx är att denna enligt professor Karl Arfors har en enastående förmåga att återbildas efter skada. Det är därför det är så viktigt att låta glykokalyx under så lång tid som möjlighet under dygnet slippa bli exponerad för sådant som skadar den – mat och dryck. Se till att inte äta eller dricka under en period av sexton timmar från kvällen till nästa förmiddag. Vatten, svart kaffe eller te utan socker är OK.

Lasse Blomdahl

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här