Microsoftdirektör (fd): Gränsvärden för mobilstrålning skyddar inte mot kända hälsorisker

antenn

Frank Clegg, tidigare Vd för Microsoft Kanada, riktar kraftig kritik mot gällande föråldrade gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik. De skyddar varken barnen som exponeras i skolan för trådlösa nätverk och trådlösa datorer, mobilanvändarna eller grannarna till mobilmaster. Liksom Strålskyddsstiftelsen kräver han skärpt regelverk och att allmänheten informeras brett om hälsoriskerna.

Den tidigare Vd:n för Microsoft Kanada framhöll vid en presskonferens nyligen att över hundra undersökningar har visat att trådlös teknik kan orsaka exempelvis cancer, genetiska skador, infertilitet, skador på hjärnans utveckling och hjärtsjukdomar vid nivåer som är långt under gällande gränsvärden. Till sitt stöd har Frank Clegg samlat över 50 forskare och experter samt över 20 läkare som uttrycker kraftig kritik över att gällande gränsvärden är helt otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker.

”Gränsvärdet skyddar inte barn som exponeras hela dagen för WiFi i skolan. Det skyddar inte någon från hälsorisker förenade med strålning från en mobilmast rakt över gatan eller utanför bostads- eller kontorsfönstret. Gällande riktlinjer är föråldrade och har inte anpassats efter ny och fastställd vetenskap”, sade Clegg.

Frank Clegg har även tidigare varnat föräldrar och ansvariga i skolor för hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik och uppmanat dem att ”aldrig låta ett barn vara nära en uppkopplad mobil eller läsplatta”.

Läkarna bakom Clegg uppmanar i en gemensam skrivelse de ansvariga myndigheterna och politikerna att implementera strategier för att öka medvetenheten om den trådlösa teknikens skadliga effekter samt att minimera exponeringen i skolor och på andra platser där barn exponeras regelbundet. De efterlyser också en informationskampanj riktad till läkare så att de bättre kan identifiera patienter med symtom som kan vara orsakade av mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here