Mikael Cromsjö presenterar strategier för hur man kan uppnå en fredlig revolution och komma ur det destruktiva samhället som vi har idag. Genom nätverk kan vi finna mål som vi gemensamt kan uppnå. Enligt Cromsjö är massmedia kontrollerat och internet är till stor del censurerat. För att finna en lösning behöver vi börja prata med varandra och bygga decentraliserade strukturer som är småskaliga, lokala och som inte är beroende av digitala plattformar.

uniteawake.com

fractalcircles.org