Semaglutid, som också marknadsförs som Ozempic eller Wegovy, är tänkt att dra in mer än 100 miljarder kr i årlig försäljning men allvarliga biverkningar uppstår – inklusive njur och gastrointestinala störningar.

Berättelsen i korthet:

Semaglutid hjälper kroppen att sänka blodsockret, men endast när det är för högt.

Detta blockbuster-läkemedel som numer även används för viktminskning, är tänkt att dra in mer än 10 miljarder dollar i årlig försäljning men allvarliga negativa effekter har dykt upp.

En studie med data från Eudravigilance, Europas system för analys av biverkningar av läkemedel, fann en hög förekomst av gastrointestinala störningar bland användare.

Andra semaglutidpatienter ”upplevde snabb försämring av njurfunktionen” efter användning.

Semaglutid har också associerats med cancer, pankreatit och retinopati komplikationer, inklusive blödning och blindhet.

Långvarig användning av GLP-1RAs som semaglutid kan till och med lämna tunntarmen lika oelastisk som en lös fjäder, vilket orsakar en potentiellt dödlig tarmobstruktion.

En ny lönsam modeprodukt från Big Pharma

Den senaste viktminskningen som blivit på modet är semaglutid, mer populärt känd som Ozempic, varumärket för läkemedlet som marknadsförs för att förbättra blodsockret hos personer med typ 2-diabetes.

Semaglutid är också känd som Wegovy, som ordineras till vuxna intresserade av viktminskning. Det veckovisa injicerbara läkemedlet är endast tillgängligt på recept – och kostar uooåt 15.000 kr per månad – men det är i hög efterfrågan bland dem som vill bli av med några kilo.

New York hudläkare Dr Paul Jarrod Frank berättade för People, ”Det är det valda läkemedlet idag för 1%.”

Han säger att han alltid kan identifiera användare på grund av ”Ozempic face”, ett utseende som kan uppstå på grund av fettförlust, vilket kan få dig att se äldre ut, särskilt i ansiktet.

Men denna oönskade biverkning är det minsta av dina bekymmer om du väljer att använda semaglutid. Blockbuster-läkemedlet, som är planerat att ta in mer än 100 miljarder kr i årlig försäljning, har också kopplats till ett växande antal allvarliga hälsoproblem.

Hur fungerar semaglutid?

Semaglutid är en glukagonliknande peptid 1-receptoragonist (GLP-1RA). Som peptidhormon ingår GLP-1 bland annat i en grupp inkretinhormoner, som frigörs när du äter för att reglera insulin, tillsammans med många andra funktioner.

Tillsammans med att påverka insulin kan GLP-1 påverka nervsystemet, vilket leder till ett aptitreducerande svar. Många som tar semaglutid rapporterar att läkemedlet får dem att känna sig fulla, snabbare, så de är nöjda med att äta mindre mängder.

”Semaglutid är ett hormon som produceras medan vi äter; det berättar för hjärnan att vi är fulla”, säger Dr. Katherine H. Saunders, medgrundare av Intellihealth, till New York Post. ”Det hjälper människor att känna sig mindre hungriga, att känna sig mätta snabbare och att hålla sig mätta längre. Men det gör det när vi faktiskt är mindre mätta.”

En studie från 2021 finansierad av Novo Nordisk, läkemedlets tillverkare, fann att användning av semaglutid en gång i veckan ledde till en minskning av kroppsvikten med 14.9% bland vuxna med fetma.

En kohortstudie av överviktiga eller feta vuxna fann också en total viktminskning på 5.9% efter tre månaders användning av semaglutid och 10.9% efter sex månader.

Nu är drogen inte bara lanserad som en viktminskningspanacea utan också en ”anti-missbruk drog.” ”Människor som tar Ozempic för viktminskning säger att de också har slutat dricka, röka, shoppa och till och med nagelbita”, rapporterade The Atlantic i maj 2023.

”Media lanserar detta läkemedel Ozempic, först genom att varna människor att inte ta det eftersom … de skulle gå ner för mycket i vikt (lol)”, twittrade Zachary Vorhies, Googles visselblåsare. ”Nu går vi in i hype-fasen där det är ett universalmedel. Kom bara ihåg att media bara driver droger som är giftiga.”

Semaglutid kopplas till gastrointestinala störningar

Biverkningar kring semaglutid har redan uppenbarats. En studie med data från Eudravigilance, Europas system för analys av biverkningar av läkemedel, fann en hög förekomst av gastrointestinala störningar bland användare. Metaboliska, näringsmässiga, ögon-, njur-, urin- och hjärtsjukdomar rapporterades också, men gastrointestinala händelser förekom särskilt ofta. Bland dem som tog semaglutid oralt upplevde 50% gastrointestinala händelser, jämfört med 47,2% av dem som använde den injicerbara formen. Vidare var semaglutid associerad med ett större antal gastrointestinala biverkningar jämfört med andra läkemedel, inklusive sitagliptin och empaglifozin.

År 2018 varnade forskare också för att milda till måttliga gastrointestinala biverkningar inträffade oftare bland semaglutidanvändare jämfört med placeboanvändare. Vidare fanns det en ökad risk för diabetisk retinopati.

Dessutom tyder studier på att användning av semaglutid kan leda till negativa njurhändelser, och dessa händelser händer oftare hos personer som också upplever negativa gastrointestinala symtom när de tar drogen.

Semaglutid leder till ”snabb försämring av njurfunktionen”

Två fallrapporter publicerades 2021 som visar akut njurskada hos personer som tar semaglutid. Båda patienterna hade kronisk njursjukdom till följd av diabetes och ”upplevde snabb försämring av njurfunktionen och ökad proteinuri efter att ha ordinerats GLP-1-receptoragonisten semaglutid.” ”Vi rekommenderar att försiktighet används med dessa medel hos patienter med måttlig till svår kronisk njursjukdom på grund av begränsad njurreserv i händelse av en negativ njurhändelse”, förklarade forskarna.

De långsiktiga effekterna av läkemedlet är också okända. Detta är särskilt oroande eftersom användare tenderar att återfå den vikt de förlorade så snart de slutar ta drogen. Den så kallade ”Ozempic rebound” har gjort rubriker i media, efter en studie visade att ett år efter att ha stoppat semaglutid återfick deltagarna två tredjedelar av sin tidigare viktminskning, och de flesta förändringarna i kardiometaboliska variabler återgick också till förbehandlingsnivåer.

Detta, säger forskarna, belyser ”vikten av att upprätthålla långsiktig farmakologisk behandling för viktkontroll hos personer med fetma.”

Sagt på ett annat sätt, om du förlitar dig på semaglutid för att upprätthålla en hälsosam vikt, måste du ta det livslångt – med okända konsekvenser för din hälsa.

Bukspottkörtelcancer, tumörlänk upptäckt

Det avslöjar att i en studie som undersökte effekter efter två års intag av semaglutid upplevde 96,1% av deltagarna en biverkning, varav 7,9% ansågs allvarliga. Förutom gastrointestinala störningar och njurskada har semaglutid associerats med pankreatit och retinopatikomplikationer, inklusive blödning och blindhet. Upp till 5% av personer som tar semaglutid upplever retinopati, den främsta orsaken till blindhet som kan förebyggas. ”Det är oklart om detta är en AE [biverkning] från den snabba sänkningen av blodsockret eller om den har en annan etiologi”, noterade en professor vid University of Utah School of Medicine och doktor i farmaci. Cancer är en annan anledning till oro.

Många är inte medvetna om att läkemedlet har en svart låda med varningar eftersom gnagarstudier fann att semaglutid orsakar sköldkörtel C-cell tumörer ”vid kliniskt relevanta exponeringar.”

Till och med Memorial Sloan Kettering Cancer Center varnar: ”Detta läkemedel har visat sig orsaka sköldkörtelcancer hos vissa djur. Det är inte känt om detta händer hos människor. Om sköldkörtelcancer händer kan det vara dödligt om det inte hittas och behandlas tidigt …

”Använd inte detta läkemedel om du har ett hälsoproblem som kallas multipelt endokrint neoplasisyndrom typ 2 (MEN 2), eller om du eller en familjemedlem har haft sköldkörtelcancer.”

Vidare utvecklade en patient i Sustain 5-studien metastaserande pankreascancer cirka 65 dagar efter behandlingen. En farmakovigilansstudie med hjälp av US Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System, eller VAERS, undersökte också ”ökande data om den potentiella risken för pankreascancer” med GLP-1RA, inklusive semaglutid, och fann ett tydligt samband.

”Baserat på denna farmakovigilansstudie är GLP-1RA, förutom albiglutid, associerade med bukspottskörtelcancer”, noterade forskarna och tillade: ”Baserat på den bibliometriska undersökningen är cAMP / proteinkinas, Ca2 + -kanal, endoplasmatisk retikulumstress och oxidativ stress potentiell patogenes av bukspottskörtelcancer som härrör från GLP-1RA.”

Risken för dödlig tarmobstruktion ökar 3,5 gånger

Långvarig användning av GLP-1RAs som semaglutid kan till och med orsaka en potentiellt dödlig tarmobstruktion. Diabetespatienter som använder drogerna har en 4,5 gånger högre risk för tarmobstruktion än de som använder andra läkemedel.

En studie av 25 617 personer fann också att användningen av GLP-1RA ökar graden av tarmobstruktion med 3,5 gånger. Djurstudier tyder på att dessa läkemedel kan öka längden och vikten av tunntarmen. Hos människor, de kan öka tarmlängden och villus höjd; Villi är de hårliknande utsprången inuti tunntarmen som hjälper till att absorbera näringsämnen.

Forskare förklarar i Acta Pharmaceutica Sinica B hur detta allvarligt kan påverka tarmfunktionen och öka obstruktionsrisken: ”Eftersom GLP-1RA kan orsaka kontinuerliga ökningar i tarmlängden och villushöjden kan tunntarmen bli lika oelastisk och fibrotisk som en lös fjäder, vilket leder till långvarig övre tarmobstruktion.” Hittills har kliniska prövningar inte avslöjat sådana förändringar i människans tarm, troligen för att det är svårt att mäta tunntarmens längd. Vidare är det vanligaste symptomet på dessa förändringar förstoppning, vilket kan hänföras till många orsaker. För att inte tala om, noterade laget, studier är vanligtvis inte tillräckligt långa för att avslöja tarmobstruktionsrisker: ”Risken för kronisk tarmobstruktion hos människor ackumuleras över tiden, med den högsta förekomsten som uppträder 1,6 år efter GLP-1RA-behandling. Kliniska prövningar på GLP-1RA varar dock vanligtvis inte i mer än ett år.

Det finns bättre sätt att gå ner i vikt

Du behöver inte riskera din hälsa för att gå ner i vikt. Sammantaget är konsumtion av för mycket linolsyra (LA) den primära faktorn som driver övervikts- och fetmaepidemierna.

LA är en typ av omega-6-fett som finns i fröoljor som sojabönor, bomullsfrö, solros, raps (raps), majs och safflor. Att minska ditt intag av fröoljor samtidigt som du ökar ditt intag av hälsosamma fetter är ett kraftfullt sätt att stödja en hälsosam vikt. För viktminskning och hälsa, överväga att skära LA ner till under 7 gram per dag, vilket är nära vad våra förfäder brukade konsumera innan kroniska hälsotillstånd, inklusive fetma, blev utbredd.

För att göra det måste du undvika nästan alla ultrabearbetade livsmedel, snabbmat och restaurangmat, eftersom nästan alla innehåller fröoljor. Det enklaste sättet att göra detta är att förbereda majoriteten av din mat hemma så att du vet vad du äter.

Tidpunkten för din mat, eller tidsbegränsad ätning, spelar också roll. Våra forntida förfäder hade inte tillgång till mat 24/7, så vår genetik är optimerad för att ha mat med varierande intervall, inte varannan timme. När du äter med några timmars mellanrum i månader, år eller årtionden, aldrig missar en måltid, glömmer din kropp hur man bränner fett som bränsle.

I de flesta fall kan du gå ner i vikt genom att äta riktig mat – inte ultrabearbetade – och omfamna tidsbegränsad ätning genom att begränsa matintaget till ett visst antal timmar per dag.

Att engagera sig i icke-träningsrörelse hela dagen och få regelbunden motion kommer att ge ytterligare fördelar, utan riskabla mediciner – eller relaterade biverkningar – krävs.

Av: Dr. Joseph Mercola, Populärt, nytt och dyrt viktminskningsläkemedel kopplat till allvarliga njurproblem

Originaltext: anthropocene.live

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här