Det amerikanska folket ser valfusk som ett reellt problem och oroar sig för att fusket kan komma att avgöra det kommande presidentvalet. Det är framförallt republikanska väljare som känner oro för att poströster kommer att manipuleras och medvetet räknas fel i syfte att få bort Trump.

Tidigare har Project Veritas kunnat påvisa att valfusk är en verklighet i USA, bland annat i Minnesota där somaliska klaner ”skördar” röster för att kunna sätta specifika somaliska kandidater vid makten.

Man har också kunnat peka på hur sociala medier anstränger sig för att aktivt censurera och motarbeta konservativa och högerpolitiska aktörer i syfte att gynna och lyfta fram mer vänsterliberalism och socialism för sina användare.

Läs mer på nyadagbladet.se, Stor oro för valfusk i det amerikanska valet