Skolskjutningen i Florida omges av flera oklarheter. En är att CNN enligt en student gav honom och andra överlevare färdiga frågor. Hans egna åsikter om att ha beväpnande vakter med veteraner accepterades ej.