Det har rapporterats att Jonas Himmelstrand, vd för ROHUS (Riksorganisationen För Hemundervisning i Sverige) har lämnat landet med sin familj pga av fortsatt förföljelse från de svenska myndigheterna. Familjen Himmelstrand har tagit sin tillflykt till Åland tillsammans med andra svenska hemskolare, för vilka livet har blivit outhärdligt under den totalitära statens regim.

Himmelstrands fasta ståndpunkt när det gäller just hemskolning och öppna kritiska inställning till den svenska socialpolitiken har gett honom en växande uppmärksamhet internationellt, men det har också resulterat i repressalier från myndigheter och rättsliga hot mot hans familj.

I en kommentar angående familjens beslut att lämna landet sade Himmelstrand:

”Det är en otrolig lättnad, och först nu börjar vi förstå den grad av press som vi har levt under i många år. Samtidigt är det en nästan surrealistisk upplevelse att tvingas lämna Sverige för en fråga som i de flesta demokratiska samhällen, och av FN, betraktas som en mänsklig rättighet.”

Det finns flera fall, bland annat det med Domenic Johansson, som kidnappades från sin familj av kommunala socialarbetare vid sju års ålder. Flera andra fall har rapporterats där föräldrarna bestraffas hårt och barnen tagits från familjerna, allt i för att förtrycka ”hemundervisning”, långt innan det faktiskt förbjöds av den nya lagstiftning som trädde i kraft förra året.

Med hjälp av en lag från nazisttiden i Tyskland som prejudikat för att införa skolplikt träder Sverige fram som ett i själva verket djupt antidemokratiskt land. Vi placeras i klinsch med alla andra europeiska nationer, med undantag för Tyskland. Bara så att vi inte glömmer; det var Hitler som införde en obligatorisk skolgång i lagen 1938 för att säkerställa att staten hade fullständig kontroll över de ungas sinnen. Den som har sett Sound of Music vet vad som hände härnäst.

De flesta hemskolningslärare
i Storbritannien tog aldrig in i den så kallade friskolemodellen, liknande det system som finns i Sverige, som den nuvarande konservativa ledda brittiska regeringen har verkat så angelägna om att efterlikna. När det inte finns möjlighet att inte gå i kommunala skolor, friskolor eller på annat sätt, och kommun/stat går omkring och straffar dem som försöker utbilda på annat sätt, varför inte bara kalla dem fängelser eller koncentrationsläger? Återigen, kluvna tungor är en specialitet politiker har oberoende partitillhörighet.

Även om vi inte kommer att besöka denna nation, måste vi alla hålla ett öga på mycket större bilden om vi vill behålla våra friheter.

Källa:
http://www.home-education.biz/news/35/60/Sweden-tops-the-totalitarian-league-table/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här