Epoch Times intervjuade mRNA-vaccinpionjären dr Robert Malone för att diskutera frågor kring covid-19-vacciner och bioetiken för experimentella vacciner. Malone slår fast att bioetiken inte följs gällande covidvaccinerna.

“What would happen to the entire vaccine enterprise—I’m talking about pediatric vaccines, the fundamental bedrocks of public health—if we basically validate the criticisms of those that have been labeled anti-vaxxers?” – Dr Robert Malone

Dr Malone säger att han personligen tycker att bioetik är ett av de viktigaste ämnena vid användningen av experimentella läkemedel som t.ex. ett experimentellt vaccin. Bioetik har blivit högaktuellt i samband med massvaccinationerna mot covid-19. Malone påpekade därför offentligt behovet av tillämpning av bioetik under coronakrisen. Det ledde till att han blev utkastad från Linkedin, att Wikipedia raderade hans post och att Youtube raderade en intervju med honom.

Han gick igenom fakta i litteraturen, Helsingforsöverenskommelserna och Belmont-rapporten kring de grundläggande principerna för bioetik när det gäller användning av experimentella produkter som t.ex. covidvacciner. De grundläggande reglerna är redan på plats i USA tex The Code of Federal Regulations en federal lag som reglerar användningen av experimentella produkter.

Vid administreringen av experimentella produkter till patienter, som faller under klinisk och medicinsk forskning måste läkare följa anvisningarna. Den som ska vaccineras måste t.ex. få en komplett redovisning av samtliga risker. Alla biverkningar måste tillhandahållas till patienter som deltar i klinisk forskning, men istället gällande covidvaccinerna har denna information censurerats, förklarar Robert Malone, som konstaterar “så vi uppfyller inte kriterierna för fullständig redovisning av riskerna”.

En annan princip som läkarkåren måste följa är att redovisningen av riskdata måste vara begriplig för den person som ska medicineras eller injiceras. Vetenskaplig jargong är inte tillåten utan istället ska alla risker förmedlas med hjälp av ett språk som människor kan förstå.

Läs mer på newsvoice.se, Vaccinutvecklaren Robert Malone: De bioetiska reglerna har inte följts gällande experimentvaccinerna mot Covid-19

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här