Vaken.se har under 10 års tid publicerat olika artiklar som dokumenterar riskerna med fluor i livsmedel, fluor i tandhygieniska produkter och speciellt om fluoridering av dricksvatten. Vi har även gått på djupet och presenterat historien bakom det hela. Fluoridering av dricksvatten grundar sig ursprungligen i en idé om att det syftar till att påverka den allmänna tandhälsan på ett positivt sätt, men vad det egentligen leder till är något mycket värre.

I ny forskningsstudie vid Universitetet i Kent har samband hittats mellan fluoridering av dricksvatten och sköldkörtelrubbningar. Dagens Nyheter har även tagit upp detta i sin artikel 25:e februari 2015 ”Fluor misstänks ge sköldkörtelsjukdom”.

I England bor runt 10% av befolkningen (6 miljoner) i områden med naturligt eller artificiellt fluoriderat vatten med cirka 1 mg fluorid per liter dricksvatten.

Professor Peckham vid Universitetet i Kent var noga med att poängtera att forskning var en observationsstudie, så inga definitiva slutsatser kan ännu dras om orsak och verkan mellan fluor i dricksvatten och sköldkörtelrubbningar. Han betonade också att forskarna inte kunde ta hänsyn till andra källor för fluorid, ofta i tandhygienprodukter, samt mat och dryck.

Professor Peckham  påpekade att resultaten visar samband med tidigare forskning och att detta måste studeras djupare samt att myndigheter behöver se över situationen med fluoridering av dricksvatten.

Fluor i dricksvatten kan bl.a. utlösa depression och viktökning.

Läs gärna följande av Vakens fluorrelaterade artiklar:

Fluorets historia (2009)
Barn i Rosengård får fluorsalt i farligt experiment (2010)
Fluor sänker IQ enligt Harvardstudie
– Historian bakom fluoridering av dricksvatten
Vad din läkare inte berättar för dig (Michael Delavante)
2008 Englands hälsominister vill ha fluor i dricksvattnet för att förbättra tandhälsan hos befolkningen.

fluor-1

 

fluor-2

 

fluor-3

 

Se även denna intressanta