Hem Arkiv Miljö & Hälsa

Miljö & Hälsa

Svininfluensan och tankekriget

WHO och samhället vann tankekriget om vaccineringen men förlorade förtroendet. Så står det klart. Det som ett fåtal anade och ville lyfta fram förra hösten, nämligen att svininfluensan och vaccinationshysterin var en bluff, ett överdrivet påhitt utan verklig täckning. Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln eller läs den på Sourze

De oberoende experterna på mobiltelefoni

Vid en granskning om frågan om risker med elektromagnetiska fält (EMF) och mobiltelefonin framträder en tydlig bild: en osynlig hand verkar ha sett till...

GMO kan innebära slutet för mänskligheten

En växande skara av vetenskapsmän, jordbrukare och upprörda medborgare lägger mycket av sin tid att utreda farorna med GMO och verka för en GMO-fri värld. Företag som Bayer erkänner att GMO sprider sig okontrollerat medan fler och fler vetenskapsmän finner att GMO orsakar sterilitet och allvarliga skador hos försöksdjur, ändå finns GMO-produkter kvar i våra livsmedelsbutiker. Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln eller läs den på Newsmill, Sourze eller Den Dolda Agendan

KI förnekar kända risker med mobiltelefoni – Döljer att internationell studie bekräftar risk för hjärntumör

WHO-studien Interphone om hjärntumörrisker av mobilanvändning fann, tvärtemot vad som påståtts i ledande svensk press, ökad risk för hjärntumör av mobilanvändning. De svenska Interphone-forskarna från Karolinska Institutet dolde vid presskonferensen att studien visade en trend av ökad risk med ökad användning och ökad tid som förflutit sedan mobilen först började användas. I motsats till KI-forskarna, finner Interphones projektledare det oroväckande att resultaten indikerar att dagens normalanvändare löper ökad risk för hjärntumör. Presentationen av resultatet speglar de enorma ekonomiska intressen som berörs. Mobilindustrin delfinansierade studien.

Expertrapport om mobiltelefonin: Bedrägeri under vetenskaplig täckmantel

Okritiskt rapporterade ledande media i Sverige den 15 februari 2010 att mobilstrålning inte var farligt för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM hävdade att en "oberoende grupp av ledande experter från Sverige, Finland, USA, Storbritannien och Frankrike" hade gått igenom hundratals studier och inte hittat en enda risk. Men gruppen är långt ifrån oberoende. Majoriteten är medlemmar i ICNIRP, den organisation som fastställt gällande gränsvärde som är av mycket stor ekonomisk betydelse för el- och telekomindustrin som även finansierar flertalet experter. Resultatet var garanterat på förhand, "utvärderingen" enbart en teater.

Kungens WWF i gigantisk finanssvindel

Världsnaturfonden WWF har ertappats igen med miljölögner, denna gång har man dessutom använt lögnerna till att försöka lura sig till 60 miljarder dollar i utsläppsrätter för koldioxid från industrier. Med hjälp av Brasilien och Världsbanken har WWF fått ansvar för enorma naturreservat av regnskogar i Amazonas. Förutom att ta emot bidrag för att "upprätta" dessa reservat, har WWF konspirerat att sälja träden till industrin som utsläppsrätter för koldioxid. Detta är en dubbel miljösvindel eftersom förutom att koldioxidens inverkan på klimatet är en bluff, så tillåts industrin att släppa ut motsvarande mängder koldioxid som skulle ha släppts ut om skogen huggits ned. Men dessa regnskogar ligger så långt bort från alla vägar att ingen nedhuggning är aktuell, varför WWF på detta sätt hjälper industrin att mot betalning göra utsläpp som aldrig någonstans "kompenseras". Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln

Mobilmaster och hälsorisker: Studie som påstods visa ingen cancerrisk för barn en bluff

Den 23 juni berättade media över hela landet att den största studien hittills visar att "små barn som lever nära mobilbasstationer inte löper någon ökad risk att drabbas av cancer". Studien är ännu ett exempel i raden av många det senaste året som gett allmänheten en felaktig bild av forskningsläget och riskerna. En TT-artikel som publicerades över hela landet och i Sveriges Television (Rapport) påstod att "de allra flesta tidigare studier pekar entydigt på att inte finns några cancerrisker med att bo nära mobilbasstationer. Trots det är många människor som bor nära mobilmaster oroliga för sin hälsa." Det är tvärtom så att majoriteten av de få studier som gjorts på cancerrisker av att bo nära mobilmaster visar förhöjda risker: två tyska studier samt en israelisk studie mot en enda studie som redovisar inga cancerrisker. Till detta ska läggas upprepade studier som sedan lång tid visat att den här formen av strålning, så kallad radiofrekvent strålning, är en cancerrisk. Såväl laboratoriestudier på celler och djur, som studier av människor som exponerats i yrkesliv och av boende runt radio/TV-master visar det.

Bok: Mobiltelefonins hälsorisker

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet "mikrovågssyndromet" och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre...