Dr Joel Wallach – Kunskaper som kan förbättra din hälsa, samt rädda ditt och dina käras liv

Svartaronia avgifta alternativa metoder Fyra örter Wallach

Jag växte upp på en bondgård utanför S:t Louis på femtiotalet. Vi födde upp biffkalvar och för att få det lönsamt odlade vi själva majs, sojabönor och annat foder. Vi hade en lastbil som kom från kvarnen med det malda fodret och vi tillsatte säckar med vitaminer, mineraler och spårämnen. Vi gjorde pellets av allt detta och det fick sedan kalvarna. Efter sex månader skickades djuren till marknaden och vi slaktade de bästa själva och åt upp dem. Som tonåring var jag fascinerad av allt detta vi gjorde för djuren och jag undrade mycket över att vi själva inte åt några mineraler eller vitaminer. Jag frågade min far varför, men han tyckte bara att jag skulle vara tyst och tacksam och äta det jag fick. Jag vågade inte fråga mer om det. När jag blev äldre kom jag till Missouri University School of Agriculture för att bli agronom. Jag avlade en högre examen i husdjur och näringslära och en lägre examen inom ”Föda, sädesslag och jordarter”. Sedan blev jag veterinär. På den skolan fick jag svar på mina tonårsfrågor: ”Vi lär oss hur man förebygger och botar sjukdomar hos djur genom att ge dem kosttillskott, för som lantbrukare har man inte tillgång till så många mediciner, Vi har inte råd att åka till Blå Stjärnan, vi har inte något husläkarsystem för djuren och vi har inte Hillary (Bill Clintons fru som stod bakom USAs sjukförsäkringssystem för människor) som vakar över oss.” Om man vill få sin utkomst inom jordbruket behöver du kunna allt själv och göra ett bra jobb med närings- och kosttillskott.

Undersökte elefanter i Afrika
För att göra en lång historia kort så for jag efter veterinärutbildningen till Afrika och vistades där i två år. En pojkdröm gick i uppfyllelse och där arbetade jag med Martin Perkins. Efter dessa två år med elefanter och noshörningar brukade människor fråga mig om jag var en stordjursveterinär eller en smådjursveterinär. Jag svarade att jag var veterinär för extra stora djur, nämligen noshörningar och elefanter. Efter två år fick jag ett telegram från S:t Louis Zoo där de frågade mig om jag ville komma tillbaka dit. De behövde en veterinär för obduktion av stora djur för de hade fått ett anslag på 7,5 miljoner dollar för ett projekt. De behövde en veterinär för att undersöka de djur som dött en till synes naturlig död. Jag blev mycket glad över erbjudandet och tackade ja. Mitt arbete var alltså att undersöka de djur som dött av naturliga orsaker och spana efter de arter som var extra känsliga för miljögifter. Detta var i början av 60-talet och vi hade just börjat lära oss om nedsmutsningen av miljön, ekologiska problem och förgiftningskatastrofer. Ingen visste riktigt vad vi kunde åstadkomma och jag skulle försöka hitta den eller de arter som var extra känsliga för den nya tidens hotbild. Meningen var att på så sätt kunna använda de som indikatorer på miljögifter, på samma sätt som kolgruvearbetarna använde kanariefåglar i gruvorna för att varna för farlig metangas eller koloxid. Fåglarna var känsligare och dog först och arbetarna hade en chans att hinna upp ur gruvan innan den sprängdes eller att de kvävdes. Under en period av 12 år medverkade jag vid 17 500 obduktioner på 445 olika djurarter och 3 600 människor som bodde nära Zoo och som utsattes för samma luftföroreningar som djuren. Mina slutsatser var dessa: Varje djur och varje människa som dör av så kallade naturliga orsaker dör av näringsbrist. Detta fascinerade mig och jag kom att tänka på kalvarna i mitt barndomshem. Jag tyckte: är inte detta fantastiskt? Alla dör av näringsbrist och vi kan dokumentera det genom obduktion både kemiskt och biokemiskt och genom det jag såg själv. Jag skrev 75 vetenskapliga artiklar, medarbetade i åtta böcker och skrev en själv för undervisningssyfte, men som jag är säker på att studenterna bara använde som dörrstopp. Jag kunde inte göra någon entusiastisk utifrån mina upptäckter. Jag var med många gånger i TV, jag förekom i 1700 olika tidningsartiklar och så vidare men ingen var intresserad av näring på 1960-talet.

Läste till naturläkare
Då satte jag mig på skolbänken igen och blev läkare. Nu kunde jag använda mig av allt jag hade lärt mig på veterinärutbildningen på mina människopatienter. Till min oerhörda förtjusning fungerade det. Jag tillbringade 12 år i Oregon som allmänpraktiserande läkare. Det jag lärde mig där vill jag dela med er till er. Om ni så bara tar till er 10 % av detta kommer det att bespara er en hel del elände och mycket pengar. Det kommer att ge er ytterligare många friska år i era liv. Du kan inte få allt detta; hälsa och ett långt liv, genom att leva som du alltid har gjort. Du måste göra några saker och det första jag måste övertyga er om är att det är värt det. Människans genetiska potential är att hon kan leva tills hon blir cirka 130140 år. Det finns inte mindre än fem olika kulturer på vår jord där människorna blir just 130-140 år gamla. Tibetanerna i västra Kina blev berömda 1934 genom en känd bok ”The Lost Horizon” av James Hilton. Den filmades 1937. En ny film kom 1967, denna gången i färg som heter ShangriLa.

I östra Pakistan finns ett folk som kallas Hunzafolket kända för att de lever länge och har en mycket god hälsa. I västra Ryssland finns georgierna som blivit kända genom marknadsföringen av yoghurt, och i de trakterna finns också armenierna med fler folk som blir mycket gamla, upp till 120-140 år. På västra halvklotet i Ecuador finns ett folk, Wilcobambaindianerna i Anderna och vid Titicacasjön i Peru lever ett annat indianfolk och de anses kunna bli 130-140 år gamla. I ett annat land, Nigeria i Västafrika, fanns en hövding som vid en ålder av 126 år fortfarande hade alla sina tänder kvar och en av hans många hustrur betonade att han hade andra funktioner i behåll dessutom. En annan man från Syrien, 133 år gammal, dog 1993 och han kom in i Guinness rekordbok, inte för att han blev så gammal, utan för att han blev far nio gånger efter fyllda 80. Det blir med nio månader för varje barn och cirka ett års amning och dessutom ett års extra mellanrum mellan barnen att han blev far när han var över 100 år. Det finns hopp för alla!! För några år sedan dog den då äldsta personen i USA, Margaret Skeetch, 115 år gammal av komplikationerna från ett fall. Hon dog alltså av näringsbrist då hon led av osteoporos (benskörhet). Hon dog av kalciumbrist. Hon hade inget hjärtfel, ingen diabetes, ingen cancer eller andra problem, men hon hade inte tillräckligt med kalcium. Hennes dotter sa att hon hade ett starkt sötsaksbegär innan hon dog. Det är en sjukdom som kallas pika, vilket jag ska ta upp längre fram. Den kännetecknas av starkt begär efter choklad och socker och innebär brist på mineralerna krom och vanadin.

Din maximala livslängd 140 år
I november 1993 kom tre par ut ur sitt konstgjorda ekologiska hus ”the Dome” i Arizona där de experimentellt vistats under två år. De hade ätit den perfekta maten, återanvänt luften, odlat sin egen föda, hade rent vatten och giftfri mat. När de kom ut undersöktes de av gerontologer från två universitet. När alla data matats in i de medicinskt programmerade datorerna kom man fram till att de utan vidare kunnat leva tills de blev 160 år om de fortsatte med det levnadssättet. Allt detta säger oss att det är inte omöjligt att bli uppemot 140 år gammal.

Medellivslängden för en amerikan är idag 75,5 år. Är man läkare blir man i medeltal bara 58 år gammal. Om du statistiskt sett vill leva 20 år längre än det, bli inte läkare. Vill du bli 120-140 år gammal är det två saker du ska tänka på. Nummer ett är att undvika fallgroparna i livet, att inte gå på trampminorna, för då tar du livet av dig. Det kan vara att röka och dricka överdrivet mycket eller springa på motorvägen mitt i svarta natten klädd i mörk overall och bli överkörd. Hur absurt det än låter är det många som tar livet av sig på detta vansinniga sätt. I USA är det flera tiotusen som gör detta varje år. Den sista uppmaningen jag ger beträffande att undvika trampminor är på fullt allvar; Undvik om möjligt att gå till läkare. Jag stödjer denna uppmaning genom att citera en artikel från Ralph Naders (Ralph Nader är jurist och konsumentupplysare i USA) grupp i januari 1993, en stark artikel på 100 sidor, baserad på en treårig studie av dödsorsakerna på amerikanska sjukhus. Slutsatserna säger väldigt mycket: ”300 000 människor dödas varje år på amerikanska sjukhus enbart på grund av medicinskt slarv.” Det är en oerhört hög siffra. Nader säger inte ”råkar” dö av glömska eller liknande. Han säger dödas. Det betyder att den metod läkaren använde var helt galen, patienten fick en felaktig medicin, felaktig dos. Dessa människor dödades. 300 000! Alltså har vi här en yrkeskår som, med vad de kallar sjukvård och med hjälp av skattepengar, dödar 300 000 personer varje år enligt Naders rapport. Jag tror på det han säger för han har ingen anledning att ljuga. Du kan gå ut på gatan när som helst under året och det finns inte ens en galen gatudemonstrant som med ett endaste plakat, som säger: ”Skydda oss från läkarna!” Tänk över det här! Det här är nummer ett! Undvik att gå på minorna. Det ligger ett speciellt värde i att sköta om sig själv när du kan. Vi kan också förebygga sjukdomar.

90 essentiella ämnen
Åtgärd nummer två är att vi kan göra något positivt. Vi behöver nittio olika essentiella ämnen i vår föda varje dag. Vi behöver 60 olika mineraler, 16 vitaminer, 8-12 essentiella aminosyror och två essentiella fettsyror. Vi behöver detta varje dag för att inte få näringsbrist som ger sjukdomar. Vi behöver varje enskilt ämne i tillräcklig mängd. När jag var ung var jag en riktig nörd när det gällde dessa saker. Jag hade en klippbok för det fanns inga datorer då. Jag kunde gå ut bland mina kamrater och fråga dem: Äter du vitaminer? De tittade på mig som vore jag tokig och sa kanske: Jag äter E-vitamin. Jag tittade på dem och väntade på de övriga 89, men nej, det blev bara E-vitamin. Om man idag frågar människor om de tar vitamintillskott svarar de: Ja visst jag tar multivitaminer. Det är vad de känner till. Tidningar och tidskrifter skriver om kosttillskott, inte för att fackkunskapen har bett dem att göra det, utan för att det ger en säljande upplaga. Skolmedicinen är alltför upptagen med att behandla människor med kirurgiska ingrepp, med mediciner, med kemoterapi = cellgiftsbehandling och strålning. Min främsta favoritartikel är från Times Magazine från april 1992. Det är en förstasidesartikel som säger: Vitaminernas verkliga makt; De kan förhindra cancer och hjärtsjukdomar och åldrandets härjningar. Det är sex positiva sidor med ett enda negativt inslag. Artikelförfattaren frågar i slutet en läkare vad han anser om vitaminer och mineraler som kosttillskott. ”Stoppa i sig vitaminer och mineraler är meningslöst”, säger Doktor Herbert vid Mount Sinais medicinska högskola. ”Vi får all näring vi behöver i maten så extra kosttillskott ger dig bara dyr urin.” I klartext menar han att du bara kissar bort dina pengar när du tar kosttillskott. Du kan lika gärna ta dina sedlar, slänga dem i toaletten och spola ner dem. Du får inget av värde för pengarna. De här kvackarna tar bara dina pengar. Det han säger blir publicerat. Det står i tidningen och en läkare säger det, så då måste det ju vara sant. ( En svensk läkare har bara åtta timmar näringslära i sin utbildning) . Jag ska säga er detta efter 17500 obduktioner på djur och 3500 på människor och eftersom jag själv vill vara frisk och har barnbarn och snart barnbarnsbarn så kissar jag gärna ut för 50 cent till en dollar per dag. Det är en väldigt billig livförsäkring. Ty om du inte investerar i dig själv med en dollar om dagen kommer du att investera i en läkares livsstil. När du betalar din läkare en avgift för att få tala med honom går inte en enda cent till att undersöka hur man ska förhindra svåra sjukdomar etc. Allt går till doktorns avbetalning på hans Mercedes, skolavgifter till hans barns medicinalternativt juridikstudier. Vi har gjort doktorerna rika!

4000 kronor kilot för köttet
Mellan åren 1776 och 1940 anslog amerikanska staten sammanlagt 80 miljoner dollar till sjukvård och forskning. Idag kostar det 1200 miljarder dollar per år. Det är gratis för oss eller hur? Nej, inte alls. Man vill bara få oss att tro att det är gratis. Då vill alla bara ha mer och mer eftersom det är gratis. Om vi skulle använda detta system för mänsklig sjukvård inom jordbruket för att producera ett kilo hamburgare så skulle det köttet kosta 550 dollar. Å andra sidan om vi skulle vända på ordningen och ha jordbrukets system för människornas omvårdnad skulle sjukvårdsförsäkringen för en familj på fem personer kosta 10 dollar i månaden. Det är bara att välja! Jag anser, att eftersom vi gjort dem rika med nuvarande system med statliga subventioner och försäkringspengar, är de skyldiga oss något tillbaka.

Magsår behandlas med vismut
Har ni hört talas om magsår? Det anses komma av stress. Vi veterinärer vet sedan mer än 50 år tillbaka att magsår, åtminstone hos grisar, orsakas av en bakterie i magsäcken som heter Helicobacter pylori och att den i enstaka fall kan utveckla magsäckscancer. Eftersom vi inte har råd med dyra operationer på Mayokliniken, då hade fläskpriset gått upp i 500 dollar per kilogram, lärde vi oss att ett spårämne som heter vismut och tetracyklin kunde bota magsår. Det kostar fem dollar att bota en gris med detta medlet. 1994 kom NIH (National Institute for Health) ut med budskapet att magsår orsakas av en bakterie som heter Helicobacter pylori och inte av stress. Det kan botas. Medicinska rapporter säger aldrig så, utan att det ser lovande ut – eller det kan vara bra. Rapporten från NIH fortsätter med att magsår kan behandlas med vismut och tetracyklin. För de som inte vet var vismut kommer ifrån, så är det ett grundämne och kan köpas på en drugstore. Det är rosa och billigt. Du kan faktiskt bota dig själv. Vad är dödsorsak nummer två i USA efter hjärt- och kärlsjukdomar? Det är den hemska sjukdomen cancer. När läkaren skickar dig sin räkning borde han kopiera de nya rönen om cancer som han fått och skicka dem också. 1993 avslutade NCI (National Cancer Institute) och Harvards Medicinska högskola en studie om cancer och gick ut och meddelade att man funnit en anti-cancer diet. De hade valt att utföra denna studie i Kina därför att i den kinesiska provinsen Heinan hade man det högsta antalet cancerfall i världen. De valde ut 29000 personer till denna studie. De gav dem vitaminer och mineraler och fördubblade den i USA högsta rekommenderade dosen för dagligt intag. Det är en mycket blygsam dos. Till en grupp valde man vitamin C. Den högsta rekommenderade dosen för C-vitamin är 60 mg. Den dubbla dosen blir då 120 mg. Du kan inte gå in i en hälsokostaffär och finna C-vitamin under 500 mg. Linus Pauling som fick två Nobelpris, säger för att behandla och förhindra cancer behöver du upp till 10 000 mg (10 gram) per dag. Alla de läkare som sa emot honom för 25 år sedan är för länge sedan döda nu. Före sin bortgång häromåret arbetade den då 94-årige Linus Pauling 14 timmar om dagen på sin ranch i Kalifornien eller föreläste han på Kaliforniauniversitetet. Du har ett val att göra. Ska du lyssna på läkarna eller på Pauling?

Selen reducerar cancerrisken
För att återgå till studien i Kina, så gav man dem den dubbla dosen vitamin C. Inget hände. Man gav dem vitamin A, dubbel dos, men ingenting hände. Man gav dem zink, vitamin B2, molybden, vitamin B3 men ingenting hände. I en grupp fick man ett stort framsteg. Denna grupp fick vitamin E, betakaroten och selen. Om du får en halv procents förbättring med ett närings- eller medicinskt experiment har du gjort ett stort framsteg i mänsklighetens historia. Detta var alltså ett mycket stort framsteg så man publicerade resultaten. Jag vill att ni ska minnas detta att 0,5 % betyder stort genombrott. I gruppen med tre olika ämnen, E-vitamin, betakaroten och selen reducerades dödsfallen i alla olika sjukdomar sammantaget med 9 %. Nio på 100 överlevde alltså. När det gäller cancer av alla typer överlevde 13 % som annars skulle ha dött utan dessa tre näringsämnen. När det gällde den vanligaste cancern, nämligen magcancer överlevde 20 %. Jag tycker att alla som har cancer borde få den här informationen.

Kycklingbrosk bra för lederna
Det som jag nu berättar visar vilken attityd läkare kan ha. Det har att göra med ledgångsreumatism – artrit. I september 1993 kom en rapport från Harvards Medical School i Boston. Artikelns titel var: Kycklingprotein lindrar svullnader, smärtan och patientens plåga vid artrit. Man hade valt ut patienter som inte hade svarat på den gängse behandlingen av artrit. De hade fått guldsprutor, aspirin, prednisolon, cortison osv. Det enda som återstod var vara att via en operation byta ut lederna. Man frågade om det fanns några patienter som kunde tänka sig att stå ut med smärtorna i tre månader till. Man ville göra ett experiment med 29 frivilliga. De fick en rågad tesked kycklingbrosk i sin apelsinjuice på morgonen. Inom tio dagar var alla inflammationer och smärtor borta enligt artikeln. De hade inte svarat på några av de vanliga behandlingsformerna. Efter trettio dagar kunde de öppna skruvlocket till en burk och efter 90 dagar hade patienterna återfått maximum av sina funktioner. Den besynnerliga delen av denna studie kommer i slutet av artikeln. Mannen som var ledare för studien gör detta uttalande från Harvard Medical School: ”Efter tre månader stod det klart att denna medicin var välgörande.” På grund av att det fungerade hade kycklingbrosk blivit en medicin. Du kan tänka dig hur han kalkylerade över hur mycket pengar han kunde tjäna på denna nya medicin. 300 dollar per burk och 20 patienter osv. Det här innebär att om du går till varuhuset och köper en kartong med färdiglagad kyckling, slänger bort köttet och skinnet och gnager på benstumparna så praktiserar du medicin. Om du sedan går till kycklingslakteriet, där man gör filéer och du gräver i deras soptunnor och tar med benresterna hem, krossar dem och torkar ditt eget kycklingbrosk i mikrovågsugnen – Ja då framställer du läkemedel och FDA kan sätta dig i fängelse. Ni har säkert hört talas om Alzheimers sjukdom. När jag var barn för 50 år sedan hade jag inte det. Det är en vanlig sjukdom nuförtiden. En av två som blir över 70 år kan få den. Men när jag var liten förekom bland djuren en Alzheimersliknande sjukdom som bönderna lärde sig förhindra. Ni kan väl tänka er hur många djur bonden kunde förlora om grisarna sprang omkring och frågade. ”Varför är jag här? Var är maten?” Om inte grisarna ökar i vikt varje dag förlorar bonden pengar. Inom djurindustrin ger vi dem höga doser E-vitamin och låga doser av vegetabilisk olja för att förebygga sjukdomen. Alla borde få en skrivelse från sin doktor som talar om de forskningsresultat man kom fram till på universitetet i San Diego i juli 1992. Vi talar om en sofistikerad medicinsk högskola och de är bara 50 år efter djurindustrin. Man deklarerade att E-vitamin minskade minnesförlusten hos Alzheimersjuka.

Kalciumintaget har nyckelroll
Hur många är det som någonsin haft njursten? Vad var det första rådet er doktor gav er att upphöra att äta? Kalk, inga mejeriprodukter, ingenting som innehåller kalcium, därför att de har den okunniga uppfattningen att det är kalk i maten som bildar njurstenar. Det kommer i själva verket från ditt eget skelett, därför att du förlorar ditt kalcium i en rasande fart, vilket leder till en mycket hotfull osteoporos = benskörhet. Djurhållare vet sedan mer än 1000 år att, för att förhindra njursten, ger man djuren mer kalk, mer magnesium, mer bor. Det är mycket viktigt, för om en tjur får njursten dör han. När vi får det önskar vi bara att vi var döda. En bonde låter inte ett djur dö i sjukdom när han kan sälja det friskt till slakt. Vi lär oss förhindra sådana saker som t.ex. njursten. Ni, särskilt ni, som haft njursten, borde få ett papper från er doktor som talar om vad som förhindrar njursten. 1993 meddelade Harvard Medical School att kalcium reducerar risken att få njursten. En nyhet som ställde gammal medicinsk vishet helt på huvudet. Man hade studerat en grupp på mer än 45 000 personer och funnit att människor med en föda rik på kalcium hade mindre risk att få njursten. Man hade delat in dem i fem grupper och den grupp som hade mest kalcium hade inga njurstenar. Det tog dem 1000 år att komma ikapp bondförnuftet. För omkring fem år sedan, när jag började detta korståg för att föreläsa för människor i hela USA, förstod jag att jag skulle bli vansinnig på att vara ute 300 dagar om året. Jag bestämde mig för att ha en avkopplande hobby som jag kunde ta med mig överallt. Men jag ville ha en hobby som kunde hjälpa andra människor. Det kunde inte bli korsord. Förvisso bra mental träning, men det hjälper ingen annan. Jag beslöt mig för att samla dödsannonser över advokater och läkare. Det kan låta vansinnigt, men jag berättade för er att läkare bara lever till 58 år i medeltal, medan vi andra lever till 75,5 år. Doktorer är en grupp som talar om för andra vad de ska göra. Du ska sluta med salt, inget kaffe, inget smör osv. Så dör de själva i förtid! De här andra som lever tills de är 130-140 år häller salt i teet, dricker massor med te, lagar mat med smör osv. Vem ska vi tro på egentligen? De som lever mycket länge eller läkarna som lever tills de blir 58. Ja, åter igen är det ditt eget val.

Aneurysm = kopparbrist
Jag har med mig några av mina favoritdödsrunor. Dr Stuart Cartwright, ålder 38 år, dog knall och fall i sitt hem. Han var familjepraktiker. Han dog av brusten aneurysm (artär), dvs en artär som spändes ut som en ballong, pga av att den var alldeles skör, tills den sprack. Han föll som en klubbad oxe. 1957 lärde vi oss att aneurysm orsakas av kopparbrist. Vi hade ett projekt med 57 0000 kalkoner och de fick alla de 90 essentiella ämnena. Under de första 13 veckorna dog nästan hälften av kalkonerna. De obducerades och vi fann att de alla hade dött av brusten aneurysm. Vi fördubblade mängden koppar och nästa år när de födde upp 500 000 kalkoner dog inte en enda. Det här experimentet gjordes med möss, katter, hundar, kalvar, får, grisar och en del andra djur och de fann att det finns en hel rad av sjukdomar som orsakas av kopparbrist. Gråa hår kan vara det första tecknet, så när du får det kan det vara kopparbrist. Ett annat tecken kan vara rynkor, de elastiska fibrerna i din hud försvinner. Du börjar likna ett torkat plommon. Sedan har vi åderbråcken när de börjar uppträda här och där. Du kan ju alltid gå till en plastikkirurg och få det åtgärdat, men det är mycket billigare, effektivare och säkrare om du tar koppar istället. Dr Cartwright hade en medicinsk utbildning, men han hade inte dyr urin, så han dog av något som inte ens en kalkon längre behöver dö av. Hur många av er har hört talas om en man som hette Stuart Burger? Han skrev fem bästsäljande böcker om hälsa, diet och näring. Han hade en medicinsk examen från en mycket fin skola i Boston. Några av de böcker han skrev har titlar som ”The Southampton diet for weight loss”, ”For ever young”, ” Twenty weeks younger” och ”How to be your own nutritionist”. Han dog när han var 40 år. Vad säger du om att följa hans råd? Han dog av kardiomyopati (sjukdom i hjärtmuskulaturen utan känd orsak enligt medicinsk uppslagsbok) som orsakas av brist på selen. Det som orsakar muskelsjukdomar bland djuren är selenbrist och då går varje bonde till sin lantmannabutik och köper en säck med selenpellets (man kan också ge seleninjektioner). Dr Stuart som skrev fem bästsäljare om näring dog av näringsbrist. Han hade inte dyrbar urin. Du kan helt förebygga kardiomyopati för 10 cent om dagen. Om vi nu vet detta så kan vi undgå att trampa på den minan. Det medicinska alternativet till selen är hjärttransplantation. Det kostar 750 000 dollar. De får ett hjärta gratis från en donator, de får blodet till transfusionerna gratis från anhöriga, de betalar två och en halv dollar för operationsmaterialet. De kräver oss skattebetalare på 750 000 dollar för operationen. När Los Angeles hade en jordbävning för snart tio år sedan satte man folk i fängelse i 60-90 dagar för att de hade sålt de vettskrämda människorna en gallon (3,8 liter ) vatten för fyra dollar. Fängelse för otillbörligt utnyttjande av situationen genom att sälja vatten för fyrtio dollar. För mig är det entreprenörsanda. När det gäller människor som behöver ett nytt hjärta är det också frågan om vettskrämda personer. 750 000 dollar vi borde sätta dem i fängelse. Det är mer befogat än fyra dollar för lite vatten. Istället bugar vi inför dem för deras högteknologiska medicin. Av hela USAs befolkning räddas på detta sätt cirka 50 personer om året. Är det kostnadseffektivt? Jag tycker inte det. Dr Stuart Burger hade i alla fall inte någon dyrbar urin.

Människor är också däggdjur
Nej, då är det lättare att plocka upp fakta från veterinär medicinen. Mineralbrist bland djur är inte alls ovanligt. Varför skulle då inte människor få det? Kor förlorar en hel del mineraler genom intensiv mjölkning och man kan se dem försöka tugga i sig stenar, taggtråd och djurben i ett försök att reparera sin mineralbrist. Detta kan också ske hos kvinnor under graviditet och amning då fostret drar ut mineralerna. Om barnet ändå får för lite av mineraler då moderns diet varit otillräcklig, så kan man ibland iaktta att barnet försöker äta jord eller målarfärg. Ge det mineraltillskott istället!

Krom och vanadin
Och hur många går omkring med blodsockerproblem – i det här fallet för lågt? De är som alkoholister, det finns bra och dåliga. Vissa får två drinkar och går och lägger sig i ett hörn efter ett par timmar och somnar. De som har lågt blodsocker uppträder på samma sätt. De äter en stor måltid och blir halvt medvetslösa. Sedan finns det dåliga alkoholister som blir våldsamma efter två drinkar och slår sönder det mesta i deras väg inklusive hustru och barn. Det finns också folk med lågt blodsocker som beter sig illa, såväl som hyperaktiva barn. Den bakomliggande orsaken kan i många fall vara krom och vanadinbrist. Om det får fortgå en längre tid kan det utvecklas till diabetes. Diabetes ligger på tredje plats bland dödsorsakerna hos äldre människor i USA. Diabetes har också hemska bieffekter i form av blindhet, njurfel, hjärtfel och amputationer. Vi lärde oss inom djurindustrin att vi kunde förhindra och bota diabetes med två spårämnen. Det publicerades även officiellt i augusti 1957. De två mineralerna var vanadin och krom. Vanadin kan ersätta insulin i åldersbetingad diabetes. Du kan dock inte sluta direkt med insulinbehandlingarna, det tar 4 – 6 månader att trappa ner på insulindoserna. Jag har sett det fungera på hundratals med människor.

Zink
När det gäller zinkbrist så är det första tecknet är att man håller på att förlora smak- och luktsinnet – maten smakar inte lika bra längre. Frun har spenderat halva dagen på att bereda en fin måltid och herrn i huset är oförskämd nog att säga att det vare sig luktar eller smakar något speciellt. Då är det inte fel på kvinnans kokkonst utan det är mannen som visar första tecken på en zinkbrist – som i sin tur leder till försvagat immunförsvar och försämrad sårläkningsförmåga med mera. Zink är ett av flera spårmineral som gör att man i laboratorieförsök faktiskt fördubblar livslängden på försöksdjur. Det har inte bevisats på människor ännu men jag tänker inte invänta att läkarna i 500 år ska diskutera saken färdigt. De håller fortfarande på att argumentera om C-vitamins och kalciums betydelse – och dess risker! En annan av mina favoritsjukdomar är hypertension, högt blodtryck. Vad är det första läkaren säger åt dig att sluta med ? Salt ! Just det. De måste tro att vi är dummare än kor, för vad är det första du lägger ut till boskapen? Ett saltblock att slicka på! Annars dör de. Varje bonde vet det. Men vi förväntas få alla mineraler från salladsbladet eller den vita brödskivan. Tro inte det. De som lever i 140 år lägger stor bit bergssalt i sina 40 tekoppar om dagen plus en stor klick smör. Läkaren som lever i 58 år säger ”inget salt, inget smör !”. Du själv måste välja; 140 års eller 58 år.

Växter kan inte tillverka mineraler
Detta är bara några exempel Kom ihåg att vi behöver 90 essentiella näringsämnen varav 60 av dessa grundämnen, mestadels mineraler. Det är fascinerande att växter kan tillverka dessa vitaminer, fettsyror och aminosyror. Men man måste äta varierat, femton till tjugo olika växtsorter per dag för att få rätt sammansättning. Det tråkiga är att växter inte kan tillverka mineraler på något sätt och om de saknas i odlingsjorden så kan inte heller växten berikas.

Jordarna urlakade
Kongressen i USA har kommit ut med en rapport som visar att jorden är urlakad på mineraler och enda sättet att få dem i sig är genom tillskott. Den rapporten kom ut 1936 – för 68 år sedan. Har det blivit bättre sedan dess? Nej, knappast. Det har bara blivit sämre. Anledningen är att vi med gödningen bara häller tillbaka tre – fyra mineraler i marken; fosfor, kalium, kalcium och magnesium. Och anledningen till detta är att bönderna får betalt per ton skörd – inte på grödans mineralinnehåll och hälsopotential. Då finns det inte heller någon anledning att utföra markkartering och hälla tillbaka 60 mineraler till jorden. För varje år har växterna dragit ut mineraler ur jorden och de följer med skörden bort från fälten. Om man bara lägger tillbaka tre-fyra mineraler och tar ut sextio så blir det som med ett checkkonto. Man tar ut sextio kronor och sätter in fyra. Då avslutar banken checkkontot. Jag kan tala om för er att vår hälsa via vanlig föda också håller på att avslutas – allt ackompanjerat av miljarder dollar i ökande sjukhuskostnader. Det är var och ens skyldighet att ta ansvar för sin egen hälsa och se till att det egna mineralkontot är påfyllt. Det absolut säkraste och enklaste sättet att få dem tillgodosedda är att ta dem som kosttillskott. Varför räckte det då med att äta riktig mat förr i tiden? Vad gjorde människorna för tusentals år sedan? De hade ju inga kemiska gödningsmedel alls. Om man studerar Kina, Egypten och även för den delen Nordamerika så förekom det naturligt stora översvämningar, då det kom lager med slam, gyttja, lera och också mineraler med vattnet från bergen flera mil uppströms. Kom ihåg att det var från Egyptens översvämmade vetefält man utfordrade de soldater som utvidgade Romarriket. De fick det bästa vetet i världen. De marscherade tjugo timmar om dagen för att slåss i sex timmar och vinna. Om de använt vete från utarmade jordar hade de inte kunnat gå i mer än tjugo minuter innan de börjat ropa på mamma!

Glaciärmjölk
Är detta viktigt? Javisst och studerar vi de kulturer på jorden där man uppnår de allra högsta levnadsåldrarna, uppemot de 140 åren, så kan man finna vissa gemensamma nämnare. Flera bor på mycket högt belägna platser. De har inte mycket regn eller snö, och ingen dagg. Alltså mycket torra platser. De får allt sitt vatten till skördarna från vad vi kallar glaciärmjölk. Glaciärerna smular sönder berget under sig, ungefär en decimeter om året, och det är fler än 60-70 mineraler i dessa områden. Det som kommer fram är vare sig Ramlösa eller Lokavatten. Vattnet är inte ens klart. Det är antingen gulvitt eller blåvitt. Det är därför det kallas för glaciärmjölk, därför att det ser ut som mjölk. De har vattnat sina skördar med detta vatten i bortemot 5000 år. De har ingen diabetes eller några hjärtsjukdomar, inget högt blodtryck, inga njurstenar eller benskörhet, ingen cancer, lågt blodtryck, inga skatter och behöver inga läkare. Trots det så lever flera till dess de blir 130 -140 år.

Råttors hälsa går före barnens
Jag anser följande vara kriminellt: Vissa tillverkare av hundmat tillsätter 40 olika mineraler i fodret. I födan till laboratorieråttor tillför man 28 olika mineraler. Jag är beredd att ge en hundradollarssedel till den person som kan hitta en barnmatsburk där man har berikat den med mer än elva mineraler. Hundar får 40 mineraler, råttor får 28 och bebisar får 11. Är det okej? Nej, det är bedrägeri.

Tre former av mineraler
Avslutningsvis så finns mineralerna i huvudsak i tre olika former. Det finns metalliska mineraler, vilket i princip är detsamma som nermalda stenbitar. Det är till exempel dolomit, nermalda ostronskal, äggskal, kalksten eller leror av olika slag. De tas bara upp i kroppen till 8-12 % och när du blir uppemot de fyrtio så absorberas de bara till 3-4 %. Sedan finns det de som skall göra allt den naturliga vägen. Visst, de får tillräckligt med kalcium och magnesium om de äter 100 kilo spenat men du behöver ytterligare 58 mineraler. Jag föredrar kosttillskott. Under 1960-talet introducerade jordbruksindustrin kelerade mineraler därför att bönderna är inte så dumma att de betalar en dollar för något som de stoppar i djurmunnen och där 99 cent kommer ut i andra ändan. Kelerade mineraler är metalljoner som är hopkopplade med en aminosyra eller ett protein. Detta ökar upptaget med 40 %. Hälsokostindustrin kastade sig över den metoden. Det mest effektiva sättet att absorbera mineraler är den kolloidala formen, dvs där mineralet är mycket finfördelade och kornstorleken oerhört liten. Kolloidala mineraler är till 98 % absorberbara och tas upp 2,5 gånger bättre än kelerade och hela tio gånger bättre än de metalliska. De kan bara existera fördelade i en vätska. Eftersom de är negativt laddade och eftersom tarmväggen är positiv så har vi att göra med en elektrisk faktor som koncentrerar dessa partiklar vid tarmytan.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here