Det medicinindustriella komplexet arbetar för högtryck för att sjösätta historiens största klipp. Nämligen den hägrande massvaccinationen av flera miljarder människor som man försöker iscensätta med sin skrämselkampanj runt Covid-19 epidemin. Genom att med sina handgångna propagandamedier frammana maximal skräck hos oss människor räknar man med att marknaden för dessa vaccindoser skall öppnas.

Problemet man har är att det trots allt finns forskare och läkare trogna sitt kall som försöker hitta bot och lindring för den lilla del av befolkningen som blir allvarligt sjuk av Covid-19 smittan. Deras framsteg i att förstå den nya smittan och att hitta enkla billiga såväl profylax som botemedel hotar nu den hägrande vaccinaffären. Därför har det medicinindustriella komplexet mobiliserat sin armé av lobbyister och sina handgångna medier för att misskreditera alla sådana försök. Ingenting får komma i vägen för multimiljardinkomsterna.

Jag har studerat en rad medicinska artiklar där forskare och kliniker redovisar sina mycket uppmuntrande resultat från olika behandlingar och den förståelse för smittans mekanismer som vuxit fram.

Den enklaste och billigaste profylaxen mot allvarlig Covid-19 sjuklighet verkar vara kostomläggning samt vissa vitaminer och mineraler. Det är framförallt ett ökat intag av C- och D-vitamin som visat sig verksamt mot viruset. Direkt överflödas propagandamedierna av falska uppgifter om att dessa vitaminer skulle vara skadliga i höga doser. Allt givetvis rent nonsens, men mediernas journalistkår visar inte tillstymmelse till kritiskt tänkande utan förmedlar dessa falska uppgifter. Journalistkåren har tappat sin kompass och sålt sin själ till Mamon.

Forskarna har även hittat det 70 år gamla billiga malariapreparatet hydroxiklorokin (HCQ) som hjälper kroppens celler att ta upp det skyddande mineralet zink och som därför har en dramatisk effekt mot Covid-19 sjukligheten om det sätts in på ett tidigt stadium och även som profylax.

Häromdagen kablade de svenska propagandakana