EU-parlamentet röstade med 546 ja-röster mot 93 nej-röster igenom ett förslag som innebär att de kritiserade vaccinpassen ska införas i hela unionen. I passen ska bland annat medborgarnas sjukdomshistorik och vaccinationsstatus kartläggas.

Utöver de 546 som röstade ja och 93 som röstade nej så valde 51 ledamöter också att lägga ner sina röster. Man betonar att det digitala vaccinpasset primärt ska användas för resor inom EU och att det är varje lands myndigheter som får i uppgift att utfärda passen där bland annat information om huruvida innehavaren har haft covid-19 eller inte och om denne vaccinerat sig kommer att lagras.

EU-parlamentet hävdar samtidigt paradoxalt nog att passet inte ska betraktas som någon resehandling och inte får ”bli ett krav för att kunna röra sig fritt”.

Läs mer på nyadagbladet.se, EU-parlamentet röstade för kontroversiellt vaccinpass