Florida kommer att börja utfärda böter på 5000 dollar om företag, skolor och myndigheter som kräver att enskilda individer ska bevisa att de fått covidinjektioner.

Läs mer på newsvoice.se